Skjønnhet

På Prestegården vektlegges vakre og enkle omgivelser, både inne og ute. Det vakre er unikt og i balanse. Slik er det også med skjønnheten i mennesker. Vi søker en harmonisk helhet.

Stillhet

Stillheten krever ikke, men gir den enkelte frihet til "å bare være". Å kjenne sin egen pust, og tillate seg langsomheten. I stillheten er det mulig å la drømmer og kreativitet få rom, og være i kontakt med det livgivende.

Godhet

Prestegården er et sted for åpenhet, raushet, frihet, respekt, mangfold og anerkjennelse for hvert enkelt menneske, uansett ståsted.
Godhet er livets største gave - både å få ta imot og gi videre.


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no