Retreat - stillhet og møte med Gud


Bilde fra Prestegården

Mange mennesker har erfart at det å ta tid til stillhet, tilstedeværelse, bønn og ettertanke er viktig for å bli oppmerksom på Guds tilstedeværelse, berøring og budskap.

“Gud behøver vi aldri søke opp,aldri rope til oss,aldri hente ned fra himmelen,aldri riste liv i. Han er. Alt vi behøver å gjøre,er å være nærværende innfor den allestedsnærværende.”   Peter Halldorf

Det kristne livet er en kjærlighetsrelasjon mellom Gud og hvert enkelt menneske, hvor vi stadig kan oppleve vekst og utvikling.Det dreier seg om å være i kontakt med livets og kjærlighetens kilde. Det er livgivende – og det kan også være krevende å åpne seg.Vi kan komme i kontakt med bl.a sår og forsvar i vårt indre . Når vi bringer inn alt i relasjon til Gud, kan vi heles og være på vei mot vår inneste lengsel og gudslikhet.
 

“Gud längtar efter att du skal ge honnom en chans att vara sig själv,att vara kärlek,utgivande kärlek.Men kärleken kan aldrig tvinga sig på, den kan bara meddela sig om du är stilla,öppen och mottagelig. Du är skapad för att älska, och du kan bara älska om du er redo att ta emot Guds kärlek.”                                                                                                                   Wilfrid Stinissen 

Forskjellige retreater og kurs vil ha ulike opplegg, da mennesker har ulike behov. Se program.

HELT TAUS RETREAT.

Dette er retreater med lite program og hvor hovedfokuset er å være  i Gudsrelasjonen.Vanligvis tilbys det også  individuell samtale/åndelig veiledning hver hele dag.

TEMA-RETREAT og KURS I RETREATRAMME.

I tillegg til tid i stillhet og bønn, er det fokus på et tema eller flere. De ulike arrangementer vil involvere deltagerne i ulik grad. Utenom fellessamlingene vil det nesten alltid råde taushet.

Flere tanker om å møte Gud.


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no