Program - hva skjer på Prestegården?
Alterblomster 1

Vi har stort sett veiledende pris på våre kurs og retreater. Det er mulig å gi enten mer eller mindre om man ønsker det. Om du har lyst til å melde deg på eller få mer informasjons se vår kontakt-side.

 

 

4. – 7.8. Kreativ retreat
Kreativiteten er Guds gave til os, den er en skabende og helende kraft, der bor i os alle og vi er skabt til at skabe. På denne retræte inviteres du til at udtrykke dig kreativt, lege og fordybe dig i processen på mange forskellige måder. Det handler om at gå fra indtryk til udtryk og finde ind til dit eget kreative udtryk. Alle er velkomne – det kræver ingen forudsætning for at være med. Du er velkommen til at tage dine egne materialer med, eller bruke akrylmaling, forskellige farver og tegnematerialer, papir og ler som er til rådighed. Det vil også være mulighet for å bruke naturen; «land art».

Vi er i stillhet/taushet utenom fellessamlinger.

Leder: Birgit Elmon:  Jeg brænder for at skabe rammer hvor kreativiteten kan udfolde sig og gro. Når kunst og kristen spiritualitet mødes oplever jeg, at der opstår et rum hvor jeg kan få lov til at være det mennesker jeg er med de muligheder og begrænsninger jeg rummer. Et mødested hvor jeg har mulighed for at tage livtag med de udfordringer som livet byder mig.

Jeg har bl.a. en uddannelse som diakon, kunstner og kunstpædagog og har i flere år afholdt en kreativ retræte på Ådalen retræte i Dk. For mere info se: www.birgitelmon.dk

Veiledende pris: 3800 + evt 500 kr til materiell

 

  

18 – 21.8. Seminar: Johannes av Korsets lære om sjelens forening med Gud.

«Du spør: Dersom Han som min sjel elsker er inne i meg – hvorfor finner jeg Ham ikke?»

(Johannes av Korset, Åndelig Sang 1.9)

Dag en: Teologisk og historisk bakgrunn for læren om forening med Gud.

Dag to: Sjelens mørke natt

Dag tre: Åndelig Sang

Dag fire: Sjelens forening med Gud i verket Den levende kjærlighets flamme.

Leder: Jens Oscar Jenssen er filosof og forfatter. Han inviterer til seminar om Johannes av Korsets mystiske teologi.Tanken er å ha en gjennomgang av Johannes av Korsets lære fra A til Å.  Seminaret er basert på foredrag, med påfølgende dialoger.

Veiledende pris: 4800 kr

 

 

8. –  11.9. Tema-retreat: Fra skam til livsmot.

Fokus på denne retreaten blir på forholdet mellom skyld og skam. Hva er forskjellen, hva er skam egentlig – og hvordan kan noen former for skamfølelse stenge for opplevelsen av egen verdi. Det å bli kjent med hva som vekker skam i eget liv, kan hjelpe oss til å bli bedre kjent med oss selv og bidra til selvrespekt, egenverd og livsmot.

Jesus møtte mennesker med barmhjertighet og det gode blikk som reduserer skam og reiser opp.  Fokus blir også på skam i et teologisk og sjelesørgerisk perspektiv.

Utenom fellessamlingene er vi i stillhet/taushet.

 Retreat-ledere: Berit Okkenhaug er pensjonert prest med mye sjelesorgerfaring. De siste 13 arbeidsårene jobbet hun på Institutt for sjelesorg, Modum Bad. Hun har skrevet en lærebok i sjelesorg Når jeg ser ditt ansikt og en bok om skam som heter Når jeg skjuler mitt ansikt.

Inger Marie Aase er leder på Prestegården. Hun er utdannet pedagog, veileder og psykoterapeut.

Veiledende pris: 3800 kr

 

 

 23. –  25.9. Yoga-retreat

I Kristus-sentrert yoga øver vi på å være tilstede i livet, akkurat slik det er. Denne helgen inviteres du inn i stillhet, meditasjon og bevegelse. Kristus-sentrert yoga bruker tradisjonell yoga som utgangspunkt, mens intensjonen er å rette blikket mot Kristus. Vi beveger oss til musikk, vi mediterer over en bønn eller et bibelvers og vi puster inn og ut Guds livgivende pust.

Retreaten passer for alle, både nybegynnere og de som har praktisert yoga tidligere.

Leder: Guro Birkeli er utdannet yoga-instruktør ved Holy Yoga Global. Hun jobber også som sjelesørger og med barn/unges psykiske helse. Areopagos er medarrangør.

Inger Marie Aase leder morgenbønn og kveldsbønn

Veiledende pris: 2700 kr

 

 

2. – 7.10. Ignatiansk retreat.

Retreat er en tid hvor vi åpner oss, for at Gud kan møte oss slik vi er – og der vi er i livet, akkurat nå. Vi forsøker å skape en ramme der den enkelte kan få støtte og veiledning i sin lengsel etter Gud. Det blir mye tid til stillhet, bønn, meditasjon, musikk og gudstjeneste.

Retreaten som helhet er preget av ignatiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær. Det er satt av tid til individuell veiledning for alle gjester hver hele dag. Veilederen skal ikke være terapeut, rådgiver, dommer eller vismann. Møtet er heller ment som en mulighet for retreat-deltakeren til å snakke om hvordan dagen har vært, med alle dens forskjellige tanker og følelser. Veilederen forsøker å hjelpe retreat-deltakeren til å se hva som er til hjelp og hva som er mindre til hjelp i deres vandring med Gud.

Ellers er retreaten taus, og deltagerne bør ha vært på taus retreat tidligere.

Ledere: Valfrid Botnen arbeider med åndelig veiledning og retreater i ignatiansk tradisjon på landsbasis.

Inger Marie Aase er daglig leder ved Prestegården.

Veiledende pris: 6500 kr

 

21-23.10 Kurs: Å våge å kjenne etter – og si det som det er…

AVLYST pga sykdom

 

4. –  6.11. Tema-retreat: Skje din vilje…?    AVLYST pga sykdom

 

21. – 24.11. Tema-retreat : På terskelen til advent

Advent er en gave. Den kommer hvert år, og den vil oss noe. Denne lille retreaten på terskelen til advent er til for å sette ned farten og åpne opp hjertet før adventstiden kommer for å slå følge med oss fram til jul. Dette er en stille start på advent.

Utenom fellessamlingene er vi i taushet.

Leder: Jostein Ørum er teolog og prest, skribent og retreatleder. Han har skrevet en rekker bøker om livet på jorden med troen på himmelen. De handler om å miste noen (Kjærlighetsarr), om at Det kan bli fint likevel, om Skjør stillhet, om å være ung (Mens du er ung), om å leve sammen (To), dessuten påskeboken De som så ham og juleboken Mitt umulige barn, og sist andaktsboken Telle dager. Ørum er gift, har fire sønner og bor i Grimstad. 

Veiledende pris: 3900 kr

 

 2. – 4.12. Taus retreat.

En retreat hvor vi vekselvis er samlet til fellesskap i kapellet, ved måltider med musikk, og hvor den enkelte har mye tid alene. Liturgiene er inspirert av kelternes frodige språk.

Retreaten som helhet er preget av ignatiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær.  Det blir mulig å velge Jesusmeditasjoner og deltakelse I en  samling hvor vi deler fra meditasjonstiden. Det gis også tilbud om individuell veiledning både lørdag og søndag.

Retreat-ledere: Hans Olav Omland  er åndelig veileder og Inger Marie Aase er erfaren retreat-leder og veileder.

Veiledende pris: 2700 kr

 

 

30.12. – 1.1.    Nyttårs-retreat   

For deg som ønsker å avslutte det gamle året i stillhet og ettertanke – og starte det nye året med fokus på lengsel og mening. Retreaten henter inspirasjon fra ulike kristne retreat -tradisjoner.

Leder: Inger Marie Aase som er daglig leder på Prestegården.

Veiledende pris: 2800 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRESTEGÅRDEN, Vigmostad, 4520 Lindesnes Telefon: (047) 382 57 382 / (047) 994 49 279 E-post: inger.marie@prestegarden.no