Program - hva skjer på Prestegården?
Alterblomster 1

Vi har stort sett veiledende pris på våre arrangementer. Det er mulig å gi enten mer eller mindre om man ønsker det.    

 

 22 – 25.7. Kurs: Barndommens spor.   AVLYST!

 

 5 – 8.8. Tema-retreat: Å tilgi – byrde eller gave?

Begrepet tilgivelse har gjennom tidene vært både misforstått og misbrukt. Fra midten av 1990-tallet har det imidlertid skjedd en utvikling i forståelsen av fenomenet – både kirkelig og allment. Flere innfallsvinkler vil bli belyst, som indre forsoning/bearbeiding, tilgivelse i relasjoner, å tilgi seg selv, uforsonlighet, bønnen Vår Far – hva med den?

Under tema-samlingene vil det blir en innledning og mulighet for å dele tanker og erfaringer. Utenom tema-samlingene er det stillhet/taushet.  

Leder: Torborg Aalen Leenderts er sosionom med videreutdanning i familieterapi og pensjonert førstelektor. Hun er forfatter av bøkene «Når glassflaten brister. Om brytningen mellom livet og troen», «Gud og det vonde. Om tillit og tillitstap», og  «I møte med lidelsen – finnes det en kjærlig Gud?» (2018)

Inger Marie Aase er daglig leder ved Prestegården og har ansvaret for retreat-rammen.

Veiledende pris: 3800 kr

 

 

13 – 15.8. Tema-retreat: Fra barnetro til moden tro.

Ofte taler vi om kristen tro som noe man har eller ikke har. Men virkeligheten er mer sammensatt. Troen er stadig i bevegelse. Noen ganger er den sterk og overbevist, andre ganger svak og full av tvil. Troen har også ulike sider. En institusjonell side, en intellektuell side og en mystisk side. De trer fram litt etter litt og utvikler seg gjennom et menneskeliv.

Retreaten utforsker de ulike sidene ved troen og hvordan de henger sammen med vår utvikling som mennesker. En reise mot en tro som rommer mer av livet.

Leder: Tore Laugerud er prest i Areopagos. Han arbeider med kristen spiritualitet, samtidsspiritualitet og dialog. Har blant annet skrevet «Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid» til Kirkemøtet.

Veiledende pris: 2700 kr

 

 

26 – 29.8. Kreativ retreat
Kreativiteten er Guds gave til os, den er en skabende og helende kraft, der bor i os alle og vi er skabt til at skabe. På denne retræte inviteres du til at udtrykke dig kreativt, lege og fordybe dig i processen på mange forskellige måder. Det handler om at gå fra indtryk til udtryk og finde ind til dit eget kreative udtryk. Alle er velkomne – det kræver ingen forudsætning for at være med. Du er velkommen til at tage dine egne materialer med, eller bruke akrylmaling, forskellige farver og tegnematerialer, papir og ler som er til rådighed. Det vil også være mulighet for å bruke naturen; «land art».

Leder: Birgit Elmon:  Jeg brænder for at skabe rammer hvor kreativiteten kan udfolde sig og gro. Når kunst og kristen spiritualitet mødes oplever jeg, at der opstår et rum hvor jeg kan få lov til at være det menneske jeg er med de muligheder og begrænsninger jeg rummer. Et mødested hvor jeg har mulighed for at tage livtag med de udfordringer som livet byder mig.

Jeg har bl.a. en uddannelse som diakon, kunstner og kunstpædagog og har i flere år afholdt en kreativ retræte på Ådalen retræte i Dk. For mere info se: www.birgitelmon.dk

Veiledene pris: 3800 kr ( + evt 500 kr til materiell)

 

5.9. KL.19. KONSERT OG BOKSLIPP I VIGMOSTAD KIRKE

 

10 – 12.9. Kurs i retreat-ramme: Ennegrammet.

I dette kurset skal vi bruke Enneagrammets typer på en annen måte, der typene symboliserer 9 trinn eller stadier i alle konflikter eller utfordringer vi står i. Gjennom øvelser, undervisning og gruppesamtale inviteres deltagerne til å bruke modellen aktivt for å utforske tidligere eller nåværende situasjoner. Enneagrammet kan derved brukes som en mulig hjelp til å få oversikt og forstå hva som skjer når vi står i krevende dilemmaer.

Kurset er rammet inn som en retreat, med tidebønner og tid til stillhet og egenrefleksjon. Det forutsettes at deltakerne kjenner Enneagrammet.

Kursledere er:

Hildegun Sarita Selle, psykologspesialist

Ingunn Eidem, jordmor og gestaltterapeut

Solveig Omland, underviser i interkulturell kommunikasjon

Veiledende pris: 2700 kr

 

 

 16 – 19.9. Temaretreat: Jordens og sjelens overlevelse.

Å være menneske og troende i klimakrisenes tid.             

Vi tilhører en kultur som gjennom århundrer har satt sterke skiller mellom kropp og sjel, «det materielle» og «det åndelige». I kristen sammenheng har «sjelens frelse» vært det avgjørende, og ingen verdier viktigere enn «de åndelige». Vi har lært å se på sjelen som mer verdifull enn kroppen. Vi har lært å tenke på Gud som høyt opphøyd over verden, og se på mennesket som naturens suverene hersker og herre.

I klimakrisenes tid trenger vi å gjenoppdage at Bibelen og den kristne trostradisjonen rommer helt andre bilder av den virkelighet som er vår. Øko-teologien hjelper oss til dette. Den viser oss at jordens liv og sjelens liv er dypt sammenvevd. Mennesket «i Guds bilde» er en gylden tråd i den store økologiske veven, uløselig bundet sammen med alt som lever. Og den makt som bærer og nærer alt som lever – livets dypeste kilde – er den treenige Guds nærvær i verden. «For det er i ham vi lever, beveger oss og er til.»

I retreatens stillhet – gjennom bibeltekster og bønner, meditasjoner og refleksjoner – søker vi en dypere erfaring av helheten og skjønnheten i Guds skaperverk. Hvor finnes sporene av Den helliges nærvær? Hvilke handlinger kan løfte håpet om en god framtid for de som kommer etter oss?

Utenom fellessamlingene vil det være stillhet/taushet. Det blir spilt musikk under måltidene.

Leif Gunnar Engedal har arbeidet som sjelesørger og leder ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, og som professor i praktisk teologi ved MF Vitenskapelig Høyskole i Oslo.

Veiledene pris: 3800 kr

 

 

 1 – 7.10. Ignatiansk retreat.

Retreat er en tid hvor vi åpner oss, for at Gud kan møte oss slik vi er – og der vi er i livet, akkurat nå. Vi forsøker å skape en ramme der den enkelte kan få støtte og veiledning i sin lengsel etter Gud. Det blir mye tid til stillhet, bønn, meditasjon, musikk og gudstjeneste.

Retreaten som helhet er preget av ignatiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær. Det er satt av tid til individuell veiledning for alle gjester hver hele dag. Veilederen skal ikke være terapeut, rådgiver, dommer eller vismann. Møtet er heller ment som en mulighet for retreat-deltakeren til å snakke om hvordan dagen har vært, med alle dens forskjellige tanker og følelser. Veilederen forsøker å hjelpe retreat-deltakeren til å se hva som er til hjelp og hva som er mindre til hjelp i deres vandring med Gud.

Ellers er retreaten taus, og deltagerne bør ha vært på taus retreat tidligere.

Ledere: Valfrid Botnen arbeider med åndelig veiledning og retreater i ignatiansk tradisjon på landsbasis.

Inger Marie Aase er daglig leder ved Prestegården.

Veiledene pris: 6800 kr

 

 

21 – 24.10 Temaretreat: En som ni inte känner…

Det är Johannes döparen som säger så om Jesus: ”Mitt ibland er står en som ni inte känner.” Någonstans blir det sant livet igenom – Jesus är närmare än vi förstår, men vi känner honom inte helt och fullt på denna sidan evigheten. Det kan vara en plåga, men också en gåva. Det finns mer att upptäcka. Denna retreat vill försöka ge redskap till en livslång vandring med Jesus. En dag ska vi känna ”till fullo” som vi har blivit ”till fullo kända: ( 1 kor. 13: 12)

Utenom fellessamlingene blir vi i tysnad.

Leder: Liselotte J. Andersson är pastor i Equmeniakyrkan. Hon är författare till ett flertal böcker och ofta anlitad som retreatledare, framför allt på Bjärka-Säby. Liselotte är vice preses för den ekumeniska kommuniteten på Bjärka-Säby.

Veiledene pris: 3800 kr

 

 

11  – 14.11 Tema-retreat: Bønn og skapende uttrykk

Du inviteres til å utforske deg selv og din gudsrelasjon gjennom skapende aktiviteter.

Vi skal bl.a. tegne vårt helt personlige “iotakors”på papyrus fra Egypt. Hver enkelt fyller inn farger som representerer eget liv. Vi skal også bruke bibeltekster og mer kontemplativ bønn som utgangspunkt for å tegne/male.

Du trenger ikke å ha noen øvelse i å utrykke deg gjennom farger. Det blir mulighet til å dele personlige prosesser i gruppa. Ellers er retreaten taus, med bønn i kapellet morgen og kveld.

Retreatledere: Stig Gunnar Petrone er tidligere visepreses i Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby», pastor og kunstner. Han er mye brukt som retreatleder.

Inger Marie Aase er utdannet pedagog, veileder og psykoterapeut. Hun er leder på Prestegården.

Veiledende pris: 3800 kr  + 200 kr i materiell 

 

 

26 – 28.11. Taus retreat.

En retreat hvor vi vekselvis er samlet til fellesskap i kapellet, ved måltider med musikk, og hvor den enkelte har mye tid alene. Liturgiene er inspirert av kelternes frodige språk.

Retreaten som helhet er preget av ignatiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær.  Det blir mulig å velge Jesusmeditasjoner og deltakelse I en  samling hvor vi deler fra meditasjonstiden. Det gis også tilbud om individuell veiledning både lørdag og søndag.

Retreat-ledere: Siri Søftestad og Inger Marie Aase. Begge er erfarne retreat-ledere og veiledere.

Veiledende pris: 2700 kr

 

 

 3 – 5.12. Helt tausretreat med introduksjon til Ignatiansk spiritualitet.

En Ignatiansk retreat legger til rette for den enkeltes personlige tid med Gud. Introduksjon til Ignatiansk spiritualitet blir gitt gjennom korte undervisninger omkring Guds måte å kommunisere personlig med den enkelte, kjennetegn på Guds nærvær og måter å respondere på Guds personlige kommunikasjon.
Retreaten passer for deg som er nysgjerrig på Ignatiansk spiritualitet og også de som er kjent med denne typer retreater fra før.

Ledere: Terje Andersen jobber til daglig med visuell kunst. Han har også en master i praktisk teologi med avhandling innen Ignatiansk spiritualitet og veiledning.

Inger Marie Aase er leder på Prestegården. En erfaren retreat-leder og veileder.

Veiledene pris 2700 kr

 

  

30.12. – 2.1.    Nyttårs-retreat   

For deg som ønsker å avslutte det gamle året i stillhet og ettertanke – og starte det nye året med fokus på lengsel og mening. Retreaten henter inspirasjon fra ulike kristne retreat -tradisjoner.

Leder: Inger Marie Aase som er daglig leder på Prestegården.

Veiledende pris : 3800 kr

 

 


PRESTEGÅRDEN, Vigmostad, 4520 Lindesnes Telefon: (047) 382 57 382 / (047) 994 49 279 E-post: inger.marie@prestegarden.no