Program - hva skjer på Prestegården?
Alterblomster 1

Vi har stort sett veiledende pris på våre kurs og retreater. Det er mulig å gi enten mer eller mindre. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å komme hit, uavhengig av økonomi.

Om du har anledning og lyst til å hjelpe til med det praktiske under kurs og retreater, så er veiledende pris alt fra 0 kr til halv pris. Også da kan man gi etter sin økonomi.

Ta gjerne kontakt : inger.marie@prestegarden.no

 

 

 1.– 4.6. Kurs i retreat-ramme: Kropp i kapellet.

– en helseretreat for kropp og ånd

“Vi innser at kroppen har godt av gymnastikk og sjelen av meditasjon. Det faller oss ikke inn at kroppen kunne ha godt av meditasjon og sjelen av gymnastikk (…) Ja, det paradoksale kan skje, at kroppen gjør ånden åndeligere!”                                                  Wilfrid Stinissen

Som i retreaten «Less is more» består treningen av lett meditativ bevegelse, stående og liggende, samt ledede og stille meditasjoner. De små forelesningene, blir en fordypning av temaene fra tidligere helseretreater, med vekt på kroppen i arbeidet med vår åndelige helse og utvikling. 

Utenom fellessamlingene er vi i stillhet/taushet.

Kursleder: Merete Sparre  www.tropos.no  er utdannet psykomotorisk fysioterapeut, kommunikolog og lærer i  taiji, qigong og meditasjon. Hun har også en utdanning i Ignatiansk åndelig veiledning. Hun arbeider som veileder, kurs- og foredragsholder og driver en veiledningstjeneste spesielt for mennesker med ME og kronisk utmattelse. Merete er forfatter av boken «Balansenøkler – om å balansere kroppen og livet», og har skrevet artikkelen «Om kropp og ånd- og å tro med bena» i antologien: Å komme til seg selv.

Fast pris: 4900 kr

 

 

  21. – 25.6. Tema-retreat: Teresa av Avila – for kvinner i dag.

Teresa af Avila (1515-1582) gik som nonne ikke blot op mod karmeliterordenen og den spanske kongemagt, men levede og beskrev også en måde at leve som troende kvinde, som er brugbar i dag. Hun kaldtes venskabets mystiker, og det er det bånd mellem Jesus og os hver især til hverdag, som hun kan hjælpe os at styrke. Man behøver ingen særlige forudsætninger for at komme, vi følges ad i stilhed og lærer hende og måske vores eget venskab med Jesus at kende.

Leder: Charlotte Rørth www.charlotteroerth.dk uddannet journalist, forfatter til flere bøger. «Jeg møtte Jesus», «Vi møtte Jesus» og «Med rak rygg» er udgivet på norsk.

Veiledende pris: 6200 kr

 

 

4. –  6.8.  «Full rulle og stillhetens fylde”.

Kanskje du har lyst å dra på retreat, men frykter det blir mye stillhet og alenetid? Kanskje du har stor glede i aktivitet, men samtidig tenker du at det hadde vært godt å stoppe opp og bare være stille? Enten stille for å søke Gud eller stille for å la roen senke seg. Eller begge deler. Da er kanskje denne retreaten noe for deg.

Dette er en retreat som veksler mellom aktivitet og ro, felleskap og alenetid, lek og stillhet.

Det blir tre organiserte aktivitetsøkter i løpet av helga. Innholdet blir en blanding av lek, lagidrett og samarbeidsøvelser. Ingen krav til ekspertise, bare ønsket om og gleden av å være i aktivitet.

Det blir samlinger i kapellet med morgenbønn og kveldsbønn. Vi skal snakke litt om stillhet, øve oss på stillhet og ta med bibeltekster inn i stillhet.

På kvelden et såkalt «tilbakeblikk» hvor man deler fra dagen som har vært. Det er også mulighet for samtale med en av lederne.

Måltidene er i stillhet med musikk.

Utenom samlingene og aktivitetene er vi i stillhet

Ledere: Sindre og Elisabeth Sandvand Aase:  Gift, tre barn og bor på Prestegården. Begge er veldig glad i natur, fellesskap med andre og med Gud, lek, idrett, menneskemøter, tull og tøys og mer! Inger Marie Aase er daglig leder av Prestegården og har lang erfaring som retreat-leder.

Veiledende priser: I enerom med eget bad: 2400 kr,  i dobbeltrom: 2000 kr  Bo i telt: 1400 kr

Alle måltider er inkludert.

 

 

 13. – 18.8. Kontemplativ retreat. Sentrerende bønn.

Gud er kilden bak alt som er til. Gud er sentrum i all væren. Hvordan, se det er et stort mysterium, større enn tanken kan fange. Sentrerende bønn henvender seg til Gud som er sentrum også i oss. Bibelen sier (Rom. 8.26) at vi egentlig ikke vet hva vi skal be om, men at Ånden, som vet alt både fra vår og Guds side, ber kontinuerlig i oss uten ord. Å tillate en slik bønn mens vi selv er stille, kalles også kontemplativ bønn. Da bare er vi hos Gud, og lar Gud selv be. Dette er en eldgammel bønneform i kirkens historie, selv Jesus trengte å gå avsides og bare være i bønn over tid for å kunne fullføre det han var kommet for. Også vi trenger dette hvilepunktet som kan modne og lege oss innenfra, og som kan hjelpe oss til å leve ut det livet vi har fått for å dele med andre.

Retreaten byr på daglig undervisning og individuelle samtaler, sentrerende bønn både i gruppe og hver for seg, mye tid til å være i stillhet og ute i naturen. Den krever ingen forkunnskaper annet enn en lengsel etter å stilne og søke i sjelens dypere lag.

Leder: Hilde Sanden-Bjønness er prest i Metodistkirken, seminarlektor for prestestudenter, og har lang erfaring som retreatleder og åndelig veileder, særlig i det kontemplative landskapet. Hun har gjennom mange år praktisert sentrerende bønn i eget liv.

 Veiledende pris: 6500 kr

 

  

1.- 3.9.  Kurs i retreat-ramme: Enneagrammet som prosessmodell 

I dette kurset skal vi bruke Enneagrammets typer på en annen måte, der typene symboliserer 9 trinn eller stadier i utfordringer vi står i. Gjennom øvelser, undervisning og gruppesamtale inviteres deltagerne til å bruke modellen aktivt for å utforske tidligere eller nåværende situasjoner. Enneagrammet kan derved brukes som en hjelp til å få oversikt og forstå hva som skjer når vi står i krevende prosesser. 

Dette er et fordypningskurs, og det forutsettes at deltakerne  har kunnskap om Enneagrammet og kjenner sin type. Hver deltaker vil få anledning til å utforske en situasjon i eget liv i lys av prosessmodellen. 

Kurset er rammet inn som en retreat, med tidebønner og tid til stillhet og egenrefleksjon. 

Kursledere: Ingunn Eidem, jordmor og gestaltterapeut 

Solveig Omland, underviser i interkulturell kommunikasjon 

Veiledende pris: 2900 kr

 

 

8. – 10.9. Tema-retreat: Guds skjulte stemme.

Vi lever i en sekulær kultur. Den har som grunnleggende premiss at Gud (sannsynligvis) ikke finnes. Hva skal til for at Gud gjenoppdages? Spørsmålet har flere dimensjoner. Hva skal til for at mennesker som er lukket for Guds eksistens, åpner opp for en guddommelig virkelighet? Hva skal til for at folk som er åpne for den guddommelige virkeligheten, finner språk til en kristen tro? Hva skal til for at aktive kristne mer og mer orienterer livet med den guddommelige virkeligheten som sitt sentrum? Jeg tror alle disse spørsmålene langt på vei har det samme svaret. Det handler om å oppdage at Gud ikke er en ting blant tingene, men selve grunnlaget for alle tings eksistens.

Retreaten bygger på boka «Guds skjulte stemme» som kom høsten 2021. Undervisningen har tre tema: Den sekulære kulturen, Lengsel er begynnelsen til alt, Trospraksis. Det tilbys tidebønner og praksis med ordløs bønn. Retreaten er for alle som er opptatt av åndelige og eksistensielle spørsmål. Vi er i stillhet/taushet utenom fellessamlinger.

Leder: Tore Laugerud er prest i Areopagos. Han arbeider med kristen spiritualitet, samtidsspiritualitet og dialog. Har blant annet skrevet «Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid» til Kirkemøtet, og boken «Guds skjulte stemme».

Veiledende pris: 2800 kr

 

 

2. – 6.10. Ignatiansk retreat.

Retreat er en tid hvor vi åpner oss, for at Gud kan møte oss slik vi er – og der vi er i livet, akkurat nå. Vi forsøker å skape en ramme der den enkelte kan få støtte og veiledning i sin lengsel etter Gud. Det blir mye tid til stillhet, bønn, meditasjon, musikk og gudstjeneste.

Retreaten som helhet er preget av ignatiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær. Det er satt av tid til individuell veiledning for alle gjester hver hele dag. Veilederen skal ikke være terapeut, rådgiver, dommer eller vismann. Møtet er heller ment som en mulighet for retreat-deltakeren til å snakke om hvordan dagen har vært, med alle dens forskjellige tanker og følelser. Veilederen forsøker å hjelpe retreat-deltakeren til å se hva som er til hjelp og hva som er mindre til hjelp i deres vandring med Gud.

Ellers er retreaten taus, og deltagerne bør ha vært på taus retreat tidligere.

Ledere: Hans Olav Omland er erfaren åndelig veileder.

Inger Marie Aase er daglig leder ved Prestegården.

Veiledende pris: 5500 kr

 

 

19. – 22.10. Tema-retreat: Pilegrim

En pilegrim er underveis. Kropp og sjel er i bevegelse. Sinn og sanser åpner seg – langsomt og lyttende, åpent og søkende. Bevegelsen går «innover» – mot meg selv og dypere sammenhenger i eget liv. Og «utover» – mot skjønnheten og livskraften og lidelsen i alt som lever.

Samtidig lever og ånder retreaten av denne vissheten: At bevegelsene «innover» og «utover» bæres og næres av gudsnærværet. Den store Livgiveren går sammen med oss. Den treenige Gud er ved vår side og kjenner hver pilegrim ved navn. Derfor er dette retreatens dypeste sammenheng: Å falle til ro i Gud. Å lytte til sjelens og jordens sanger. Å søke Livgiverens vei og vilje for pilegrimens reise videre.

Leder: Leif Gunnar Engerdal har arbeidet som sjelesørger og leder ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, og som professor i praktisk teologi ved MF Vitenskapelig Høyskole i Oslo.

Veiledende pris: 3900 kr

 

 

3. – 5.11. Kurs i retreatramme i Ignatiansk tradisjon.
Dette kurset tar i bruk rammene en Ignatiansk retreat består av supplert med undervisning som forklarer hver enkelt del av rammeverket.
Kort fortalt legger en Ignatiansk retreat til rette for den enkeltes tid med Gud med mål om å hjelpe utviklingen av deltakerens gudsrelasjon.

Introduksjon til Ignatiansk spiritualitet blir gitt gjennom korte undervisninger omkring Guds måter å kommunisere personlig med den enkelte, kjennetegn på Guds nærvær og måter å respondere på Guds personlige kommunikasjon.

En sentral tanke innen Ignatiansk spiritualitet er at Gud søker å møte oss gjennom alt og alle erfaringer som fyller hverdagen. Bønn blir forstått som bevisste møter mellom mennesket og Gud, både med og uten bruk av ord.

Åndelig veiledning er et annet sentralt konsept innen Igatiansk tradisjon.
Kurset gir derfor både undervisning omkring innholdet i denne typen veiledning samt at alle får tilbud om en veiledningssamtale hvor hovedfokuset er på Guds og retreatdeltakerens bønn.
Kurset passer for deg som er nysgjerrig på Ignatiansk spiritualitet og for de som er kjent med Ignatianske retreater fra før.

Ledere: Terje Andersen jobber til daglig med visuell kunst, fornybar energi og bistand. Han har også en mastergrad i praktisk teologi med avhandling innen Ignatiansk spiritualitet og veiledning.
Stein Vegard Antonsen er tidligere pastor i Frikirken og studerer i dag til master i ledelse og menighetsutvikling ved Ansgar Teologiske Høgskole.

Veiledende pris: 2800 kr

 

 

17. – 19.11. Yoga-retreat

I Kristus-sentrert yoga øver vi på å være tilstede i livet, akkurat slik det er. Denne helgen inviteres du inn i stillhet, meditasjon og bevegelse. Kristus-sentrert yoga bruker tradisjonell yoga som utgangspunkt, mens intensjonen er å rette blikket mot Kristus. Vi beveger oss til musikk, vi mediterer over en bønn eller et bibelvers og vi puster inn og ut Guds livgivende pust.

Retreaten passer for alle, både nybegynnere og de som har praktisert yoga tidligere.

 

Leder: Guro Birkeli er utdannet yoga-instruktør ved Holy Yoga Global. Hun jobber også som sjelesørger og med barn/unges psykiske helse. Areopagos er medarrangør.

Inger Marie Aase leder morgenbønn og kveldsbønn

Veiledende pris: 2800 kr

 

 

1.- 3.12. Taus veiledet retreat.

En retreat hvor vi vekselvis er samlet til fellesskap i kapellet, ved måltider med musikk, og hvor den enkelte har mye tid alene.

Retreaten som helhet er preget av ignatiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær.  Det gis tilbud om individuell veiledning både lørdag og søndag.

Retreat-ledere: Ingebjørg E. Torjussen og Inger Marie Aase. 

Begge er erfarne retreat-ledere og veiledere.

Veiledende pris: 2800 kr

 

 

29.12. – 1.1.    Nyttårs-retreat   

For deg som ønsker å avslutte det gamle året i stillhet og ettertanke – og starte det nye året med fokus på lengsel og mening. Retreaten henter inspirasjon fra ulike kristne retreat -tradisjoner.

Leder:  Gunhild Andersen og Inger Marie Aase som er daglig leder på Prestegården.

Begge er erfarne retreat-ledere.

 

Veiledende pris: 3900 kr

 

 

 

 

 


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no