Program - hva skjer på Prestegården?
Alterblomster 1

Vi har stort sett veiledende pris på våre kurs og retreater. Det er mulig å gi enten mer eller mindre. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å komme hit, uavhengig av økonomi.

Om du har anledning og lyst til å hjelpe til med det praktiske under kurs og retreater, så er veiledende pris 50%. Også da kan man gi ut fra sin økonomi.

Ta gjerne kontakt : inger.marie@prestegarden.no

 

 

2. – 6.10. Ignatiansk retreat.

Retreat er en tid hvor vi åpner oss, for at Gud kan møte oss slik vi er – og der vi er i livet, akkurat nå. Vi forsøker å skape en ramme der den enkelte kan få støtte og veiledning i sin lengsel etter Gud. Det blir mye tid til stillhet, bønn, meditasjon, musikk og gudstjeneste.

Retreaten som helhet er preget av ignatiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer i Guds nærvær. Det er satt av tid til individuell veiledning for alle gjester hver hele dag. Veilederen skal ikke være terapeut, rådgiver, dommer eller vismann. Møtet er heller ment som en mulighet for retreat-deltakeren til å snakke om hvordan dagen har vært, med alle dens forskjellige tanker og følelser. Veilederen forsøker å hjelpe retreat-deltakeren til å se hva som er til hjelp og hva som er mindre til hjelp i deres vandring med Gud.

Ellers er retreaten taus, og deltagerne bør ha vært på taus retreat tidligere.

Leder: Hans Olav Omland er erfaren åndelig veileder.

Veiledende pris: 5500 kr

 

 

19. – 22.10. Tema-retreat: Pilegrim

En pilegrim er underveis. Kropp og sjel er i bevegelse. Sinn og sanser åpner seg – langsomt og lyttende, åpent og søkende. Bevegelsen går «innover» – mot meg selv og dypere sammenhenger i eget liv. Og «utover» – mot skjønnheten og livskraften og lidelsen i alt som lever.

Samtidig lever og ånder retreaten av denne vissheten: At bevegelsene «innover» og «utover» bæres og næres av gudsnærværet. Den store Livgiveren går sammen med oss. Den treenige Gud er ved vår side og kjenner hver pilegrim ved navn. Derfor er dette retreatens dypeste sammenheng: Å falle til ro i Gud. Å lytte til sjelens og jordens sanger. Å søke Livgiverens vei og vilje for pilegrimens reise videre. Vi er i stillhet/taushet utenom fellessamlingene.

Leder: Leif Gunnar Engerdal har arbeidet som sjelesørger og leder ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, og som professor i praktisk teologi ved MF Vitenskapelig Høyskole i Oslo.

Veiledende pris: 3900 kr

 

 

3. – 5.11. Kurs i retreatramme i Ignatiansk tradisjon.
Dette kurset tar i bruk rammene en Ignatiansk retreat består av supplert med undervisning som forklarer hver enkelt del av rammeverket.
Kort fortalt legger en Ignatiansk retreat til rette for den enkeltes tid med Gud med mål om å hjelpe utviklingen av deltakerens gudsrelasjon.

Introduksjon til Ignatiansk spiritualitet blir gitt gjennom korte undervisninger omkring Guds måter å kommunisere personlig med den enkelte, kjennetegn på Guds nærvær og måter å respondere på Guds personlige kommunikasjon.

En sentral tanke innen Ignatiansk spiritualitet er at Gud søker å møte oss gjennom alt og alle erfaringer som fyller hverdagen. Bønn blir forstått som bevisste møter mellom mennesket og Gud, både med og uten bruk av ord.

Åndelig veiledning er et annet sentralt konsept innen Igatiansk tradisjon.
Kurset gir derfor både undervisning omkring innholdet i denne typen veiledning samt at alle får tilbud om en veiledningssamtale hvor hovedfokuset er på Guds og retreatdeltakerens bønn.
Kurset passer for deg som er nysgjerrig på Ignatiansk spiritualitet og for de som er kjent med Ignatianske retreater fra før.

Ledere: Terje Andersen jobber til daglig med visuell kunst, fornybar energi og bistand. Han har også en mastergrad i praktisk teologi med avhandling innen Ignatiansk spiritualitet og veiledning.
Stein Vegard Antonsen er tidligere pastor i Frikirken og studerer i dag til master i ledelse og menighetsutvikling ved Ansgar Teologiske Høgskole.

Veiledende pris: 2800 kr

 

 

17. – 19.11. Yoga-retreat

I Kristus-sentrert yoga øver vi på å være tilstede i livet, akkurat slik det er. Denne helgen inviteres du inn i stillhet, meditasjon og bevegelse. Kristus-sentrert yoga bruker tradisjonell yoga som utgangspunkt, mens intensjonen er å rette blikket mot Kristus. Vi beveger oss til musikk, vi mediterer over en bønn eller et bibelvers og vi puster inn og ut Guds livgivende pust.

Retreaten passer for alle, både nybegynnere og de som har praktisert yoga tidligere.

Leder: Guro Birkeli er utdannet yoga-instruktør ved Holy Yoga Global. Hun jobber også som sjelesørger og med barn/unges psykiske helse. Areopagos er medarrangør.

Veiledende pris: 2800 kr

 

 

1.- 3.12. Taus veiledet retreat.

En retreat hvor vi vekselvis er samlet til fellesskap i kapellet, ved måltider med musikk, og hvor den enkelte har mye tid alene.

Retreaten som helhet er preget av ignatiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær.  Det gis tilbud om individuell veiledning både lørdag og søndag.

Retreat-ledere: Ingebjørg E. Torjussen og  Tone Martha Sødal

Ingebjørg er erfaren retreat-leder og begge er erfarne veiledere.

Veiledende pris: 2800 kr

 

 

29.12. – 1.1.    Nyttårs-retreat   

For deg som ønsker å avslutte det gamle året i stillhet og ettertanke – og starte det nye året med fokus på lengsel og mening. Retreaten henter inspirasjon fra ulike kristne retreat -tradisjoner.

Leder:  Gunhild Andersen og Sigurd Andreas Bakke  

Begge har utdannet som prester og erfarne retreat-ledere og åndelige veiledere.

Veiledende pris: 3900 kr

 

 

 

 

 


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no