Program - hva skjer på Prestegården?


Vi har stort sett veiledende pris på våre kurs og retreater. Det er mulig å gi enten mer eller mindre. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å komme hit, uavhengig av økonomi.

Om du har anledning og lyst til å hjelpe til med det praktiske under kurs og retreater, så er veiledende pris alt fra halv pris til gratis opphold. 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller påmelding: inger.marie@prestegarden.no

 

 

26 – 30.6. Tema: Med Gud på retræte     

Stilheden i Audnedalen er den fineste stilhed, jeg kender. Selv luften er så ren, at den må være kondenseret stilhed. Som et koncentrat af Gud, måske? Her vil jeg være vært for en retræte, der handler om at mærke Gud, lige der, hvor du er.

Måske er det sådan, at stilheden er Guds sprog? Men er det den eneste måde, vi kan være sammen med Gud på?

Måske er han også til stede, når du synger, hænger tøj op, går til træning, tackler dine problemer?

Vi vil følge Prestegårdens kendte rytme med morgen- og aftenbøn.

Vi vil være stille fra den første morgen og frem til den sidste aften.

Vi vil tale sammen ved samlingerne om aftenen og måske en smule ved nogle af de andre samlinger.

Pauserne vil være lange nok til at gå en tyst tur, hvile eller måske tage et bad i elven Audna.

Samlingerne vil tage udgangspunkt i tekster fra Bibelen og fra min bog “Gud, du er jo lige her”, som I vil modtage som gave, når I ankommer. Den er på dansk, men er let at læse.

Leder: Charlotte Rørth www.charlotteroerth.dk uddannet journalist, forfatter til flere bøger. «Jeg møtte Jesus», «Vi møtte Jesus» og «Med rak rygg» er udgivet på norsk.

Veiledende pris: 6200 kr

 

 

26 – 31.7.  Tema-retreat:  Tilbake til din egen hjerterytme. AVLYST!

 

 

9 – 12.8.  Kreativ retreat
Kreativiteten er Guds gave til os, den er en skabende og helende kraft, der bor i os alle og vi er skabt til at skabe. På denne retræte inviteres du til at udtrykke dig kreativt, lege og fordybe dig i processen på mange forskellige måder. Det handler om at gå fra  indtryk til udtryk og finde ind til dit eget kreative udtryk. Alle er velkomne – det kræver ingen forudsætning for at være med. Du er velkommen til at tage dine egne materialer med, eller bruke akrylmaling, forskellige farver og tegnematerialer, papir og ler som er til rådighed. Det vil også være mulighet for å bruke naturen; «land art». Vi er i stillhet/taushet utenom fellessamlingene.

Leder: Birgit Elmon:  Jeg brænder for at skabe rammer hvor kreativiteten kan udfolde sig og gro. Når kunst og kristen spiritualitet mødes oplever jeg, at der opstår et rum hvor jeg kan få lov til at være det mennesker jeg er med de muligheder og begrænsninger jeg rummer. Et mødested hvor jeg har mulighed for at tage livtag med de udfordringer som livet byder mig.

Jeg har bl.a. en uddannelse som diakon, kunstner og kunstpædagog og har i flere år afholdt en kreativ retræte på Ådalen retræte i Danmark. For mere info se: www.birgitelmon.dk

Veiledende pris: 3900 + evt 550 kr til materiell

 

5-8.9. VISDOMSRETRETT

Denne visdomsretretten er både for dem som allerede har litt erfaring og dem som er helt nye til den kristne visdomsveien slik den formidles av Cynthia Bourgeault. Den er designet for å øke din kapasitet til å vite. Å vite i denne tradisjonen betyr ikke å øke din intellektuelle forståelse, men å vite på en dypere måte, mer intuitivt, og med mer av deg. Det er denne annerledes måten å vite på som frigjør den forvandlende krafen i Jesu radikale nondualistiske lære. Visdom handler om et indre arbeide og en indre transformasjon, om å samkjøre sinn, kropp og hjerte.

Læringsmål

 • *  Kultivere en visdomsrytme i din hverdag gjennom refleksjon og engasjement med kontemplative øvelser og undervisning
 • *  Utvide din bevissthet om den kristne visdomsveien og dens relevans for vår verden i dag
 • *  Utvikle en kontemplativ praksis for å engasjere og integrere denne undervisningen
 • *  Skape kontakt og lære sammen med andre søkende. I en visdomsretrett/visdomsskole søker vi å skape en balansert bevegelse mellom bønn og arbeid, fra intellektuell stmulering til stillhet – og tilbake igjen. Denne retrettformen har mer rom for samtale enn en stille retrett, mer stillhet og fysisk integrering enn et kurs eller et seminar. Visdomsmodellen hevder at det ikke er gjennom spesialisering av et bestemt modus (kontempla6v stillhet, tenkning, kroppsarbeid) at vi tilegner oss Visdom, men gjennom evnen til å bevege oss fleksibelt og rytmisk gjennom alle disse modiene, uten å bli sittende fast i noen av dem.Det er en fordel om deltakerne har lest Cynthia Bourgeaults bøker: Widsom Way of Knowing og Wisdom Jesus.Det blir undervisning av Cynthia Bourgeault via Zoom på lørdagen

  Retrett- ledere:

  Asle Røhne Rossavik er sykehjemsprest i Oslo. Han har fordypet seg i teori, praksis og veiledning innen sentrerende bønn. 

  Tor Magne Handeland jobber til daglig som sykehusprest på Drammen sykehus. Han har i en årrekke undervist i kontemplative praksiser.

  Kirsti Silvola er psykiater, terapeut og psykodramalærer og bor på Nesodden. Hun har fullført Living School, et to-årig program ved Center for Action and Contemplation, New Mexico. 

  Retretten gjøres i samarbeid med Areopagos

Veiledende priser: Enerom 5200 kr.  Dobbeltrom 4900 kr. Telt 2400 kr

 

13  15.9. Taus retreat med introduksjon til Ignatiansk spiritualitet.
Kort fortalt legger en Ignatiansk retreat til rette for den enkeltes tid med Gud med mål om å hjelpe utviklingen av deltakerens gudsrelasjon.

Introduksjon til Ignatiansk spiritualitet blir gitt gjennom korte undervisninger omkring Guds måter å kommunisere personlig med den enkelte, kjennetegn på Guds nærvær og måter å respondere på Guds personlige kommunikasjon.

En sentral tanke innen Ignatiansk spiritualitet er at Gud søker å møte oss gjennom alt og alle erfaringer som fyller hverdagen. Bønn blir forstått som bevisste møter mellom mennesket og Gud, både med og uten bruk av ord.

Åndelig veiledning er et annet sentralt konsept innen Igatiansk tradisjon.
Alle får tilbud om en veiledningssamtale hvor hovedfokuset er på Guds og retreatdeltakerens bønn.
Retreaten passer for deg som er nysgjerrig på Ignatiansk spiritualitet og for de som er kjent med Ignatianske retreater fra før.

Ledere: Terje Andersen har en mastergrad i praktisk teologi med avhandling innen Ignatiansk spiritualitet og veiledning Til daglig jobber han med visuell kunst, retreat og undervisning.

Stein Vegard Antonsen er tidligere pastor i Frikirken og studerer i dag til master i ledelse og menighetsutvikling ved Ansgar Teologiske Høgskole.
 

Veiledende pris: 2800 kr

 

  

20-22.9. Kurs i retreat-ramme: Sårbarhetens evangelium.

Er dessverre avlyst.

 

 

2 – 6.10.  Ignatiansk retreat.   

Retreat er en tid hvor vi åpner oss, for at Gud kan møte oss slik vi er – og der vi er i livet, akkurat nå. Vi forsøker å skape en ramme der den enkelte kan få støtte og veiledning i sin lengsel etter Gud. Det blir mye tid til stillhet, bønn, meditasjon, musikk og gudstjeneste.

Retreaten som helhet er preget av ignatiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær. Det er satt av tid til individuell veiledning for alle gjester hver hele dag. Veilederen skal ikke være terapeut, rådgiver, dommer eller vismann. Møtet er heller ment som en mulighet for retreat-deltakeren til å snakke om hvordan dagen har vært, med alle dens forskjellige tanker og følelser. Veilederen forsøker å hjelpe retreat-deltakeren til å se hva som er til hjelp og hva som er mindre til hjelp i deres vandring med Gud.

Ellers er retreaten taus, og deltagerne bør ha vært på taus retreat tidligere.

Ledere : Stig Gunnar Petrone fra den ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, Sverige. Han brukes mye som retreatleder og veileder.

Hans Olav Omland er erfaren ignatiansk veileder.

Inger Marie Aase er erfaren retreat-leder og veileder.

Veiledende pris: 5500 kr

 

 

18 – 20.10  Kurs i retreatramme:  Vekstveier med Enneagrammet.

I dette kurset ser vi nærmere på muligheter til personlig og åndelig vekst med Enneagrammet.

Enneagrammet inviterer til utvikling ved å frigjøre oss fra våre mønstre og komme i kontakt med det vi undertrykker og har lite kontakt med.  Kanskje er det vi har minst kontakt med det mest potente vekstmaterialet. Vi har skyggesider, lidenskaper og undertrykte sentre. Hva kan vi få tak i som kan gi balanse og frihet?

Vår undervisning er prosessorientert, og gruppesamtaler er en sentral del av kurset, i tillegg til individuell refleksjon, øvelser og teori.

Kurset gjennomføres i retreatramme, med tidebønner, stillhet og tid til egenrefleksjon. Det forutsettes at deltakerne kjenner Enneagrammet og har identifisert sitt typelandskap. 

Kursledere:

Ingunn Eidem, jordmor og gestaltterapeut 
Solveig Omland, underviser i interkulturell kommunikasjon 

Veiledende pris: 2900 kr

 

 

1 – 3.11. Kurs i retreat-ramme: Om kjærligheten 

Vi vil utforske kjærligheten for å bedre forstå og skjelne, og slik komme nærmere å gi kjærligheten den rette plass i livet. Vi spør hva kjærlighet er, konkret og livsnært. Kjærligheten som spontanitet og holdning. Kjærlighet til ting og ting-kjærlighet til mennesker. Kjærlighet som forhold til medmennesker som velgende og opplevende subjekter. Om ekte og uekte kjærlighet. Om kjærligheten til hvem-som-helst som naturlig relasjon. Om hindringer for kjærlighet og behovet for distanse. Om forelskelse og seksualitet. Om krav, behov og omsorg.  

Kurset passer for alle uavhengig av livssyn. Vi vil benytte oss av den stille og rolige atmosfæren på Prestegården, ved å ha noen stille soner og perioder.

Litteratur

Grelland, H. H.: Om følelsene

Kierkegaard, S.: Kjærlighetens gjerninger. 

Leder: Hans Herlof Grelland er cand.real. og dr.philos. i kvantekjemi og master i filosofi fra Universitetet i Oslo. Innenfor filosofi er han spesielt opptatt av fenomenologi, eksistensialisme og vitenskapsteori. Han har også arbeidet med sjelesorg og veiledning.

Veiledende pris: 2900 kr

 

 

15 – 17.11. Yoga-retreat

I Kristus-sentrert yoga inviteres du inn i stillhet, meditasjon og bevegelse. Kristus-sentrert yoga er en trospraksis der vi krysser tradisjonell
yoga og kristen kontemplativ praksis. Vi beveger oss til musikk, vi mediterer over en bønn eller et bibelvers og vi puster inn og ut Guds livgivende pust.
Retreaten passer for alle, både nybegynnere og de som har praktisert yoga tidligere. Vi er i stillhet/taushet utenom fellessamlingene.

Leder: Guro Birkeli er utdannet yoga-instruktør ved Holy Yoga Global, helserådgiver, sjelesørger og studerer for tiden master i praktisk teologi.
Inger Marie Aase leder morgenbønn og kveldsbønn.

Retreaten arrangeres som en del av Areopagos’ arbeid innen trospraksis.

Veiledende pris: 2800 kr

 

 

29.11 – 1.12. Taus veiledet retreat.

En retreat hvor vi vekselvis er samlet til fellesskap i kapellet, ved måltider med musikk, og hvor den enkelte har mye tid alene.

Retreaten som helhet er preget av ignatiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær.  Det gis tilbud om individuell veiledning både lørdag og søndag.

Retreat-ledere: Ingebjørg E. Torjussen og  Tone Martha Sødal 

Begge er erfarne retreat-ledere og veiledere. Tone Martha vil også synge i kapellet.

Veiledende pris: 2800 kr

 

 

29.12 – 1.1.    Nyttårs-retreat   

For deg som ønsker å avslutte det gamle året i stillhet og ettertanke – og starte det nye året med fokus på lengsel og mening. Retreaten henter inspirasjon fra ulike kristne retreat-tradisjoner.

Leder: Gunhild Andersen og Inger Marie Aase. Begge er erfarne retreat-ledere.

Veiledende pris: 3900 kr

 

 

 


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no