Program - hva skjer på Prestegården?
Alterblomster 1

Vi har stort sett veiledende pris på våre arrangementer. Det er mulig å gi enten mer eller mindre om man ønsker det.    

 

 

 3 – 5.12. Helt taus retreat med introduksjon til Ignatiansk spiritualitet.   AVLYST!

 

30.12. – 2.1.    Nyttårs-retreat   

For deg som ønsker å avslutte det gamle året i stillhet og ettertanke – og starte det nye året med fokus på lengsel og mening. Retreaten henter inspirasjon fra ulike kristne retreat -tradisjoner.

Ledere: Gunhild Andersen og Inger Marie Aase Begge er erfarne retreat-ledere.

Veiledende pris : 3800 kr

 

PRESTEGÅRDENS PROGRAM  2022

 

7. –  9.1. Kurs: En ny begynnelse…

Fornyelse betyr å gi livet en ny begynnelse midt i livets strøm. Vi kan ikke endre vår fortid og bærer med oss våre erfaringer, men vi kan se på livet med friske øyne. Vi vil se nærmere på kontinuiteten og løsrivelsen som forhold til fortiden og hvordan vår tidslighet, det at vi eksisterer langs en tidsdimensjon, gjør at et hvert øyeblikk gir mulighet for en ny begynnelse. Men hvilket liv ønsker vi å leve, og hva trer frem for oss når vi ser på livet med friske øyne? Vi vil også reflektere over frihet og bundethet, hva det er å våge å være seg selv og hva glede er. Vi vil studere medfølelsen, omsorgsfølelsen og kjærligheten, spørre hva godhet er og hvor vi kan finne den, og håpe at dette kan inspirere til fornyelse. 

Kurset passer for alle uavhengig av livssyn.

Leder: Hans Herlof Grelland er cand.real. og dr.philos. i kvantekjemi og master i filosofi fra Universitetet i Oslo. Innenfor filosofi er han spesielt opptatt av fenomenologi, eksistensialisme og vitenskapsteori. Han har også arbeidet med sjelesorg og veiledning.

Veiledende pris: 2800 kr

 

 20. –  23.1. Kurs i retreat-ramme: «Less is more»

 – en helse-retreat med qigong, meditasjon og oppmerksomt nærvær.

I vår tid og kultur råder en tro på at jo mer, jo fortere, jo hardere – jo bedre! Ubalanse og helseproblemer, spesielt det som ikke går over med et skippertak, kaller ofte på en mykere tilnærming. Østens tradisjoner når det gjelder fysisk, sjelelig og åndelig helse, vektlegger det langsomme, det indre, og det lille. Øyeblikket fremfor fortid og fremtid, veien fremfor målet, helheten fremfor delene. Qigong er kinesiske helseøvelser og kalles ofte for meditasjon i bevegelse eller akupunktur uten nåler. Sammen med sittende og liggende meditasjon, utgjør de enkle øvelsene hovedingrediensen i denne retreaten. Under samlingene er det rom for spørsmål og samtale, resten av tiden er vi i stillheten. Dagene rammes inn av morgenbønn fra kristen tradisjon og tilbakeblikk om kvelden. Det blir mulighet for individuell veiledning.

«Vi innser at kroppen har godt av gymnastikk og sjelen av meditasjon. Det faller oss ikke inn at kroppen kunne ha godt av meditasjon og sjelen av gymnastikk (…) Ja, det paradoksale kan skje, at kroppen gjør ånden åndeligere!»                                                   Wilfrid Stinissen

Retreaten passer for alle, uavhengig av tidligere erfaring med qigong eller meditasjon, uavhengig av livssyn og grad av helse.

Kursleder Merete Sparre  www.tropos.no  er utdannet psykomotorisk fysioterapeut, kommunikolog og lærer i  taiji, qigong og meditasjon. Hun arbeider som kurs- og foredragsholder og driver en veiledningstjeneste spesielt for mennesker med ME og kronisk utmattelse. Merete er forfatter til boken Balansenøkler – om å balansere kroppen og livet»

Kurset har en fast pris: 4900 kr

 

 

10. – 13.2. Inn i stillheten med Mindfulness og Qigong  med Susanne Falch

Retreaten inneholder: Stillhet i bevegelse – fra indre uro til indre ro – nærværstrening – energiforståelse – å lytte til hjertet – hvordan vi best tar varer på oss selv om vinteren

Retreaten passer for alle, uavhengig av livssyn og som ønsker å lærer nyttige «helseverktøy» for balanse og avspenning i kropp, sinn og sjel. 

Kursleder: Susanne Falch  http://www.susannefalch.no  er utdannet sykepleier med videreutdanning i kognitiv terapi, mindfulness, meditasjon og qigong. Arbeider som fagkonsulent med individuell veiledning og kurs på Pårørendesenteret i Stavanger.

OBS! Susanne leier Prestegården for denne retreaten. Både påmelding og betaling går via henne. Se mer informasjon på hennes hjemmeside.

 

 

 22. –  24.2. Tema-retreat: Da tiden var inne

På denne retreaten ser vi på de ulike tidene i vårt liv, den som var, den som er og den som kommer.
Du får hjelp gjennom ord, gitartoner og stillhet.

Utenom felles-samlinger er vi i taushet.

Leder: Ulla Källmye brukt retreatleder, musiker, åndelig veileder og diakon.

Veiledende pris: 2700 kr

 

 

 4. – 6.3. Tid for stillhet.

Ei helg som passer for deg som aner at det kunne være godt å trekke deg tilbake fra din vanlige hverdag – og gi rom for stillhet. Tid for å være i kravløshet og å komme nærmere deg selv. Tid til å lytte til ditt innerste.

Å øve på å være sann og tilstede i det som er. Å være åpen for overaskelser… Kanskje blir noe viktig tydeligere.

På Prestegården er vi stille sammen. Et annerledes fellesskap. Vi går inn i en felles struktur og rytme – og har samtidig frihet. Denne retreaten passer for alle uavhengig av livssyn.

Retreat – ledere : Hanne Eikaas jobber til daglig som miljøterapeut og driver sitt firma: Helhetlig helse. Hun har utdannelse innenfor ernæring og har en lengre utdannelse som yoga og meditasjonslærer.

Inger Marie Aase. Hun er utdannet pedagog, veileder og psykoterapeut,og er daglig leder på Prestegården.

Veiledende pris: 2700 kr

 

 

 18. –  20.3. Yoga-retreat for nybegynnere

I Kristus-sentrert yoga øver vi på å være tilstede i livet, akkurat slik det er. Denne helgen inviteres du inn i stillhet, meditasjon og bevegelse. Kristus-sentrert yoga bruker tradisjonell yoga som utgangspunkt, mens intensjonen er å rette blikket mot Kristus. Vi beveger oss til musikk, vi mediterer over en bønn eller et bibelvers og vi puster inn og ut Guds livgivende pust.

Denne retreaten gjennomføres på nybegynner-nivå, og vi vil fokusere på grunnprinsippene i yoga; pust, meditasjon og fysiske stillinger. Retreaten er spesielt for deg som ønsker å teste ut om yoga kan være en livgivende praksis i ditt liv.

Leder: Guro Birkeli er utdannet yoga-instruktør ved Holy Yoga Global. Hun jobber også som sjelesørger og med barn/unges psykiske helse. Areopagos er medarrangør.

Inger Marie Aase leder morgenbønn og kveldsbønn

Veilednede pris: 2700 kr

 

 

8. – 10.4. Taus retreat.

En retreat hvor vi vekselvis er samlet til fellesskap i kapellet, ved måltider med musikk, og hvor den enkelte har mye tid alene. Liturgiene er inspirert av kelternes frodige språk.

Retreaten som helhet er preget av ignatiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær. Det gis tilbud om individuell veiledning til alle både lørdag og søndag.

Retreat –ledere : Valfrid Botnen og Inger Marie Aase. Begge er erfarne retreat-ledere og veiledere.

Veiledende pris: 2700 kr

 

 

21 . – 24.4. Med egne ord – et skrivekurs

Har du tenkt på og hatt lyst til å skrive tekster der den egne personlige stemmen får talerett? Kanskje har du allerede skrevet tektsfragmenter, dikt og livsfortellinger som venter på å bearbeides og finne sin språklige form?

Når erfaringer og sinnsstemninger fanges inn av ord og blir tekst får de et feste i det skrevne ordet, og gis en retning på vei mot en lytter, på vei mot en leser. Da begynner noe nytt også i min egen relasjon til det jeg har skrevet.

Velkommen til et skriveverksted der vi skaper et kreativt og bekreftende miljø med plass for felles innspill og samspill samt god tid til eget skrivearbeide. Kurset kan bli en impuls til å komme i gang og en erfaring som inspirer til fortsatt skriveprosess.

Leder: Kirsten Grønlien Zetterqvist har under flere års tid ledet skriverkurs på Prestegården.  Åpenhet for eksistensielle spørsmål, kreativitet, kropp, samtale og ettertanke kjennetegner hennes måte å arbeide på. Hun er forfatter og seneste boken heter: Återfärd. Samtal över tid (2021) På sin hjemmeside publiserer hun forskjellige tekster: www.kgztaltext.seHun er doktor teol i religionsfilosofi.

Veiledende pris: 3800 kr

 

 

 5. –  8.5. Tema-retreat: «Måla in ditt liv i korset»

 Iotakorsmålning med innslag fra östkyrkan.

Iotakorset är en själavårdstradition från 400-talets Egypten framtagen av biskop Thomas. Det målas på äkta papyrusark från Nilen, vilka tillverkas från den trekantiga papyrusstjälken som pressas och lägges i ett rutmönster. Symbolen finns där – våra många gånger spretiga liv förs in i en ny livsväv – Treenighetens liv.”

Dagarna tillbringas i tystnad förutom kvällens lågmälda anledning til å dele tankar och erfaringer. Tid för egna reflexioner och vandringar i vårens vackraste tid.

Retreatleder: Stig Gunnar Petrone fra den  Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby». Han er pastor og kunstner. Han er mye brukt som retreatleder.

Inger Marie Aase er leder på Prestegården.

Veiledende pris 3800 kr + 200 kr til materiell

 

 

11. –  15.5. Tystnaden bortom orden

«Det kontemplativa livets vandring i ljus och mörker»

 Vi följer några av den kristna mystikens sökare och följer deras livsvandring och undervisning genom tider av ljus, nåd och glädje -och perioder av övergivenhet, mörker och gudsfrånvaro.

Genom den tysta, ordlösa bönen lär de sej att bli uppmärksamma på sitt inre och långsamt komma till insikt och självkännedom. En av ökenfäderna sa: «Den som känner sig själv, känner Gud och alla människor.»

 I de dagliga meditationerna sitter vi oss till inre stillhet och balans och följer även Prestegårdens dagsrytm i bön och begrundan.

Dagarna tillbringas i tystnad förutom kvällens lågmälda anledning til å dele tankar och erfaringer. Tid för egna reflexioner och vandringar i vårens vackraste tid.

Retreatleder: Stig Gunnar Petrone fra den ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, Sverige. Han brukes mye som retreatleder.

Veiledende pris: 4900 kr

 

 

25. – 29.5. Tema-retreat: Peters liv – mitt liv

Peter som speil for min tros- og livsvandring

Da Peter under den store fiskefangsten for første gang begynner å ane hvem Jesus er utbryter han: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann! (Lukas 5,1-11) Peters første møte med Jesus er en konfrontasjon med Peters selvbilde og bakgrunn, grunnleggende sår og indre tvil på seg selv.

Jesu svar til Peter er en invitasjon til en medvandring som fører Peter inn i mange prøvelser, avgrunner, oppreisninger og høydepunkt. Han blir utfordret til heltegjerninger som for eksempel å gå bort til Jesus på vannet, han blir satt på prøver han ikke består, og han forsones igjen og igjen, og slik vokser nådens realitet i Peters sjels- og åndsliv.

Å følge Peter er en reise både åndelig og sjelelig, og gir oss rom til å være feilbarlige mennesker som kan spørre oss selv: Hvor står jeg i møte med Guds nærvær og kjærlighet i livet mitt? Sammen med Peter kan vi se inn i vår egne dyp, nettopp der Gud kommer oss nær. Innenfra og unnenfra. Og vi kan se dypt mot nære relasjoner. Også der finnes Gudsnærværet og nerven av sannhet, som både er søt og bitter, gledesfylt og sorgfull, men aldri uten Jesu nærvær.

Retreatleder: Haavar Simon Nilsen, teolog, tidligere ordensbror og prest i Den katolske kirke. Har arbeidet med sjelesorg, avhengighetstematikk, er nå under utdannelse som traumeterapeut (IoPT).

Veiledende pris: 4900 kr

 

 

3. – 6.6. Kurs i retreat-ramme: «Less is more»

 – en helse-retreat med qigong, meditasjon og oppmerksomt nærvær.

I vår tid og kultur råder en tro på at jo mer, jo fortere, jo hardere – jo bedre! Ubalanse og helseproblemer, spesielt det som ikke går over med et skippertak, kaller ofte på en mykere tilnærming. Østens tradisjoner når det gjelder fysisk, sjelelig og åndelig helse, vektlegger det langsomme, det indre, og det lille. Øyeblikket fremfor fortid og fremtid, veien fremfor målet, helheten fremfor delene. Qigong er kinesiske helseøvelser og kalles ofte for meditasjon i bevegelse eller akupunktur uten nåler. Sammen med sittende og liggende meditasjon, utgjør de enkle øvelsene hovedingrediensen i denne retreaten. Under samlingene er det rom for spørsmål og samtale, resten av tiden er vi i stillheten. Dagene rammes inn av tidebønner fra kristen tradisjon. Det blir mulighet for individuell veiledning.

«Vi innser at kroppen har godt av gymnastikk og sjelen av meditasjon. Det faller oss ikke inn at kroppen kunne ha godt av meditasjon og sjelen av gymnastikk (…) Ja, det paradoksale kan skje, at kroppen gjør ånden åndeligere!»                                                   Wilfrid Stinissen

Retreaten passer for alle, uavhengig av tidligere erfaring med qigong eller meditasjon, uavhengig av livssyn og grad av helse.

Kursleder Merete Sparre  www.tropos.no  er utdannet psykomotorisk fysioterapeut, kommunikolog og lærer i  taiji, qigong og meditasjon. Hun arbeider som kurs- og foredragsholder og driver en veiledningstjeneste spesielt for mennesker med ME og kronisk utmattelse. Merete er forfatter til boken Balansenøkler – om å balansere kroppen og livet»

Fast pris: 4900 kr

 

 

 15. – 19.6. Tema-retreat om Teresa av Avila

Teresa af Avila (1515-1582) gik som nonne ikke blot op mod karmeliterordenen og den spanske kongemagt, men levede og beskrev også en måde at leve som spirituelt troende på, som er brugbar i dag. Hun kaldtes venskabets mystiker, og det er det bånd mellem Jesus og os hver især til hverdag, som hun kan hjælpe os at styrke. Man behøver ingen særlige forudsætninger for at komme, vi følges ad i stilhed og lærer hende og måske vores eget venskab med Jesus at kende.

Leder: Charlotte Rørth www.charlotteroerth.dk uddannet journalist, forfatter til flere bøger, «Jeg møtte Jesus» og «Vi møtte Jesus» er begge oversat til norsk.

Veiledende pris: 5200 kr

 

 

4. – 7.8. Kreativ retreat
Kreativiteten er Guds gave til os, den er en skabende og helende kraft, der bor i os alle og vi er skabt til at skabe. På denne retræte inviteres du til at udtrykke dig kreativt, lege og fordybe dig i processen på mange forskellige måder. Det handler om at gå fra indtryk til udtryk og finde ind til dit eget kreative udtryk. Alle er velkomne – det kræver ingen forudsætning for at være med. Du er velkommen til at tage dine egne materialer med, eller bruke akrylmaling, forskellige farver og tegnematerialer, papir og ler som er til rådighed. Det vil også være mulighet for å bruke naturen; «land art».

Vi er i stillhet/taushet utenom fellessamlinger.

Leder: Birgit Elmon:  Jeg brænder for at skabe rammer hvor kreativiteten kan udfolde sig og gro. Når kunst og kristen spiritualitet mødes oplever jeg, at der opstår et rum hvor jeg kan få lov til at være det mennesker jeg er med de muligheder og begrænsninger jeg rummer. Et mødested hvor jeg har mulighed for at tage livtag med de udfordringer som livet byder mig.

Jeg har bl.a. en uddannelse som diakon, kunstner og kunstpædagog og har i flere år afholdt en kreativ retræte på Ådalen retræte i Dk. For mere info se: www.birgitelmon.dk

Veiledende pris: 3800 + evt 500 kr til materiell

 

  

18 – 21.8. Seminar: Johannes av Korsets lære om sjelens forening med Gud.

«Du spør: Dersom Han som min sjel elsker er inne i meg – hvorfor finner jeg Ham ikke?»

(Johannes av Korset, Åndelig Sang 1.9)

Dag en: Teologisk og historisk bakgrunn for læren om forening med Gud.

Dag to: Sjelens mørke natt

Dag tre: Åndelig Sang

Dag fire: Sjelens forening med Gud i verket Den levende kjærlighets flamme.

Leder: Jens Oscar Jenssen er filosof og forfatter. Han inviterer til seminar om Johannes av Korsets mystiske teologi.Tanken er å ha en gjennomgang av Johannes av Korsets lære fra A til Å.  Seminaret er basert på foredrag, med påfølgende dialoger.

Veiledende pris: 4800 kr

 

 

8. –  11.9. Tema-retreat: Fra skam til livsmot.

Fokus på denne retreaten blir på forholdet mellom skyld og skam. Hva er forskjellen, hva er skam egentlig – og hvordan kan noen former for skamfølelse stenge for opplevelsen av egen verdi. Det å bli kjent med hva som vekker skam i eget liv, kan hjelpe oss til å bli bedre kjent med oss selv og bidra til selvrespekt, egenverd og livsmot.

Jesus møtte mennesker med barmhjertighet og det gode blikk som reduserer skam og reiser opp.  Fokus blir også på skam i et teologisk og sjelesørgerisk perspektiv.

Utenom fellessamlingene er vi i stillhet/taushet.

 Retreat-ledere: Berit Okkenhaug er pensjonert prest med mye sjelesorgerfaring. De siste 13 arbeidsårene jobbet hun på Institutt for sjelesorg, Modum Bad. Hun har skrevet en lærebok i sjelesorg Når jeg ser ditt ansikt og en bok om skam som heter Når jeg skjuler mitt ansikt.

Inger Marie Aase er leder på Prestegården. Hun er utdannet pedagog, veileder og psykoterapeut.

Veiledende pris: 3800 kr

 

 

 23. –  25.9. Yoga-retreat

I Kristus-sentrert yoga øver vi på å være tilstede i livet, akkurat slik det er. Denne helgen inviteres du inn i stillhet, meditasjon og bevegelse. Kristus-sentrert yoga bruker tradisjonell yoga som utgangspunkt, mens intensjonen er å rette blikket mot Kristus. Vi beveger oss til musikk, vi mediterer over en bønn eller et bibelvers og vi puster inn og ut Guds livgivende pust.

Denne retreaten er rettet mot deltakere som allerede har yoga i sin praksis. Vi gjør Hatha og Yin yoga, og fokus vil være på flytende vinyasas, fin-justeringer i posisjoner, og øving på tilstedeværelse.

Leder: Guro Birkeli er utdannet yoga-instruktør ved Holy Yoga Global. Hun jobber også som sjelesørger og med barn/unges psykiske helse. Areopagos er medarrangør.

Inger Marie Aase leder morgenbønn og kveldsbønn

Veiledende pris: 2700 kr

 

 

2. – 7.10. Ignatiansk retreat.

Retreat er en tid hvor vi åpner oss, for at Gud kan møte oss slik vi er – og der vi er i livet, akkurat nå. Vi forsøker å skape en ramme der den enkelte kan få støtte og veiledning i sin lengsel etter Gud. Det blir mye tid til stillhet, bønn, meditasjon, musikk og gudstjeneste.

Retreaten som helhet er preget av ignatiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær. Det er satt av tid til individuell veiledning for alle gjester hver hele dag. Veilederen skal ikke være terapeut, rådgiver, dommer eller vismann. Møtet er heller ment som en mulighet for retreat-deltakeren til å snakke om hvordan dagen har vært, med alle dens forskjellige tanker og følelser. Veilederen forsøker å hjelpe retreat-deltakeren til å se hva som er til hjelp og hva som er mindre til hjelp i deres vandring med Gud.

Ellers er retreaten taus, og deltagerne bør ha vært på taus retreat tidligere.

Ledere: Valfrid Botnen arbeider med åndelig veiledning og retreater i ignatiansk tradisjon på landsbasis.

Inger Marie Aase er daglig leder ved Prestegården.

Veiledende pris: 6500 kr

 

 

21-23.10 Kurs: Å våge å kjenne etter – og si det som det er…

For noen er det uproblematisk å være autentisk. De har sannsynligvis blitt møtt med aksept, kjærlighet og frihet tidligere i sitt liv. Å være seg selv virker uproblematisk.

Andre har ikke den samme ballasten og kan trenge å utforske dette – i en trygg setting. Målet med kurset er at vi kan se og erkjenne mer av hvem vi er – og å våge å utforske mer autensitet. 

Kursledere: Eli Vera Dyreng og Inger Marie Aase.

Eli Vera er gestalt- psykoterapeut, latterinstruktør og dramalærer. Hun har også videreutdanning hvor fokus er relasjonelle traumer.       

Inger Marie er utdannet pedagog, gestalt- psykoterapeut og veileder. Hun er leder av Prestegården.

Veiledende pris: 2800 kr

 

 

4. –  6.11. Tema-retreat: Skje din vilje…?

Denne helgen inviteres du inn i en prosess hvor hver enkelt ser litt på sitt forhold til egenviljen og forestillinger om Guds vilje.

Kan vi få større tillit både til oss selv og Gud? Kan hver og en se sine helt unike styrker og utfordringer?

Under tema-samlingene vil alle som ønsker kunne dele tanker og erfaringer. Utenom fellessamlingene er vi i stillhet/taushet. 

Ingebjørg E. Torjussen og Inger Marie Aase er ledere. Begge har lang erfaring med å lede grupper, kurs og retreater.

Veiledende pris: 2700 kr

 

 

21. – 24.11. Tema-retreat : På terskelen til advent

Advent er en gave. Den kommer hvert år, og den vil oss noe. Denne lille retreaten på terskelen til advent er til for å sette ned farten og åpne opp hjertet før adventstiden kommer for å slå følge med oss fram til jul. Dette er en stille start på advent.

Utenom fellessamlingene er vi i taushet.

Leder: Jostein Ørum er teolog og prest, skribent og retreatleder. Han har skrevet en rekker bøker om livet på jorden med troen på himmelen. De handler om å miste noen (Kjærlighetsarr), om at Det kan bli fint likevel, om Skjør stillhet, om å være ung (Mens du er ung), om å leve sammen (To), dessuten påskeboken De som så ham og juleboken Mitt umulige barn, og sist andaktsboken Telle dager. Ørum er gift, har fire sønner og bor i Grimstad. 

Veiledende pris: 3900 kr

 

 

 2. – 4.12. Taus retreat.

En retreat hvor vi vekselvis er samlet til fellesskap i kapellet, ved måltider med musikk, og hvor den enkelte har mye tid alene. Liturgiene er inspirert av kelternes frodige språk.

Retreaten som helhet er preget av ignatiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær.  Det blir mulig å velge Jesusmeditasjoner og deltakelse I en  samling hvor vi deler fra meditasjonstiden. Det gis også tilbud om individuell veiledning både lørdag og søndag.

Retreat-ledere: Hans Olav Omland  er åndelig veileder og Inger Marie Aase er erfaren retreat-leder og veileder.

Veiledende pris: 2700 kr

 

 

30.12. – 1.1.    Nyttårs-retreat   

For deg som ønsker å avslutte det gamle året i stillhet og ettertanke – og starte det nye året med fokus på lengsel og mening. Retreaten henter inspirasjon fra ulike kristne retreat -tradisjoner.

Leder: Inger Marie Aase som er daglig leder på Prestegården.

Veiledende pris: 2800 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRESTEGÅRDEN, Vigmostad, 4520 Lindesnes Telefon: (047) 382 57 382 / (047) 994 49 279 E-post: inger.marie@prestegarden.no