Program - hva skjer på Prestegården?
Alterblomster 1

Vi har stort sett veiledende pris på våre arrangementer. Det er da mulig å gi enten mer eller mindre om man ønsker det.    

 

22 – 24.3   Kurs : Veier til tilstedeværelse og mer modenhet – kroppen viser vei!

Vi inviterer til ei helg der vi tar kroppens signaler på alvor. Gjennom fokus på kroppen kan vi oppdage mer om oss selv og våre muligheter. Det er når vi oppdager og erkjenner det som faktisk ER – at endring kan skje.

Tanker kan ofte bli kaotiske og forvirrende – imens kroppens signaler kan gi klarere svar.

Gjennom helt enkle øvelser vil vi gi deltagerne mulighet til å sanse mer – kjenne mer etter og forstå hva kroppen forteller. Kroppen lyver ikke. Kroppen har sin egen intelligens. Lær å stole mer på hva din kropp forteller deg at du trenger! Kurset passer for alle uavhengig av livssyn, og er ikke i retreat-ramme.

Kursledere: Eli Vera Dyreng og Inger Marie Aase.

Eli Vera er gestalt- psykoterapeut, latterinstruktør og dramalærer. Hun har også videreutdanning innenfor kroppsorientert gestaltterapi.

Inger Marie er gestalt- psykoterapeut.

 

5 – 7.4  Kurs : Tro – en kilde til livsmot?  Å tro på Gud når livet utfordrer.- AVLYST!

 

 12 – 14.4.  Taus retreat.

En retreat hvor vi vekselvis er samlet til fellesskap i kapellet, ved måltider med musikk, og hvor den enkelte har mye tid alene. Liturgiene er inspirert av kelternes frodige språk.

Retreaten som helhet er preget av ignasiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær.Det gis tilbud om individuell veiledning til alle.

Retreat –ledere : Siri Søftestad og Inger Marie Aase . Begge er erfarne retreat- ledere og veiledere.

 

26 – 28.4  Tema-retreat: Gud sett nedenfra….  

Dagene starter og avsluttes i kapellet, med enkle liturgier inspirert av den keltiske tradisjon . Leder er Erling J. Pettersen, som var biskop i Stavanger til 2017, og som har vært prest i Boa Vista i Brasil, der hans teologi ble formet,  og i Nordstrand menighet i Oslo, der han erfarte betydningen av stillhet og Jesusmeditasjon.  Han har skrevet boken « Gud sett nedenfra: En reise fra Brasil til Stavanger» (Hertervig Forlag, 2.utg. 2018), der han deler sin troshistorie, med grunnfortellinger om mennesker som blir sett av Gud, og av medvandrere, i de mest krevende situasjoner.

Det blir en formiddagsbolk om Gud som ser, om å være båret når livet røyner på, og om å kunne hvile i korsets mysterium . Samtale, både individuelt og i fellesskap, på ettermiddagen, og god tid til å nyte stillheten og naturen.

 

1- 4.5  DUGNAD

Det er  vår og alltid mye som bør gjøres på Prestegården. 

Vi håper så mange som mulig kan tenke seg å bidra til å gjøre Prestegården presentabel for gjestene.

Det er svært mange og varierte oppgaver som kan fordeles.

Kanskje du kan sette av et par timer – en dag – eller flere dager?

Om du har lyst til å bidra  – men ingen av disse dagene passer – så ta kontakt – så finner vi en tid som passer for deg.

Det er f.eks flere som har gjort litt praktisk i hus og hage  – før –  etter eller  underveis i forbindelse med  en retreat.

Kanskje har du en venn eller flere som du kan invitere med?

Håper på godt vær, og et godt arbeidsfellesskap!

 

5 – 9.5  Ignatiansk veiledet retreat for krop, sjæl og ånd.

Det er retreatens  formål å hjelpe deg til at bli mere hel – til å bli den, du længes efter at være, og som du dypest sett allerede er inderst inde. Den, som det var Guds mening med deg fra starten.

Hver hele dag tilbydes du en personlig samtale, og hver morgen begynder vi med morgenbøn for krop, sjæl og ånd, for at Gud kan møde hele dig. (QuiGong-inspireret)

Der kræves ingen forkundskaber for at deltage. Og retreaten er for alle uanset tro – eller mangel på samme.Vi er i stillhet/taushet utenom våre fellessamlinger.

Leder: Inge Merete Gross, præst, forfatter og mangeårig retræteleder og åndelig vejleder, uddannet i ignatiansk og karmelitisk spiritualitet.

Bøger: Træd nye spor – med Gud som coach (2013), Glimt af Gud (2016).

Les mer:  www.imgross.dk

Inger Marie Aase,daglig leder ved Prestegården.

 

10 – 12.5  Sjelemalerier i retreatramme 

I en atmosfære af stilhed og bøn vil vi gå på opdagelse iskabelsens og farvernes univers. Du kommer til at arbejde med både hjerte og hænder, pensel og spartel.

Der forventes ingen forkundskaber. Faktisk er det en fordel ikkeat kunne male, så kan Gud nemlig bedre komme til.

Om fredagen vil Inge Merete fortælle om farverne og deres Gudsbetydning, og hvordan du laver en ‘fond’, som er baggrunden og fundamentet for et smukt maleri.

Lørdag vender vi tilbage til fonden, finder figurer, tegn og symboler, ridser dem op med kridt eller kul og trækker dem frem med farver og spatel.

Søndag kan du tage hjem med 3 unike sjælemalerier, som kan fortælle noget om dig – og Gud.

Det er Inge Meretes vision, at du skal bryde grænser.

Vove dig ud i ukendt land, og opleve dig selv og Gud på en ny måde.

Leder: Inge Merete Gross, Præst og kunstner. Ejer af Bryggens Galleri og Atelier.

WWW.BryggensAtelier.dk

 

29.5 – 2.6 . Temaretreat:  Tystnaden bortom orden

«Det kontemplativa livets vandring i ljus och mörker»

Vi följer några av den kristna mystikens sökare och följer deras

livsvandring och undervisning genom tider av ljus, nåd och glädje –

och perioder av övergivenhet,mörker och gudsfrånvaro.

Genom den tysta, ordlösa bönen lär de sej att bli uppmärksamma

på sitt inre och långsamt komma till insikt och självkännedom.

En av ökenfäderna sa:»Den som känner sig själv, känner Gud och alla

människor»

I de dagliga meditationerna sitter vi oss till inre stillhet och

balans och följer även Prestegårdens dagsrytm i bön och begrundan.

Dagarna tillbringas i tystnad förutom kvällens lågmälda samtal.

Tid för egna reflexioner och vandringar i vårens vackraste tid.

  Retreatledare är Stig Gunnar Petronefrån den ekumeniska

kommuniteten i Bjärka-Säby, Sverige

 

13 – 16 juni. Kurs i retreat-ramme :  «Less is more»

– en helse-retreat med qigong, meditasjon og oppmerksomt nærvær.

I vår tid og kultur råder en tro på at jo mer, jo fortere, jo hardere – jo bedre! Ubalanse og helseproblemer, spesielt det som ikke går over med et skippertak, kaller ofte på en mykere tilnærming. Østens tradisjoner når det gjelder fysisk, sjelelig og åndelig helse, vektlegger det langsomme, det indre, og det lille. Øyeblikket fremfor fortid og fremtid, veien fremfor målet, helheten fremfor delene. Qigong er kinesiske helseøvelser og kalles ofte for meditasjon i bevegelse eller akupunktur uten nåler. Sammen med sittende og liggende meditasjon, utgjør de enkle øvelsene hovedingrediensen i denne retreaten. Under samlingene er det rom for spørsmål og samtale, resten av tiden er vi i stillhet/taushet. Dagene rammes inn av tidebønner fra kristen tradisjon. Det blir mulighet for individuell veiledning.

«Vi innser at kroppen har godt av gymnastikk og sjelen av meditasjon. Det faller oss ikke inn at kroppen kunne ha godt av meditasjon og sjelen av gymnastikk (…) Ja, det paradoksale kan skje, at kroppen gjør ånden åndeligere!»                                                   Wilfrid Stinissen

Retreaten passer for alle, uavhengig av tidligere erfaring med qigong eller meditasjon, uavhengig av livssyn og grad av helse. Den har også en fast pris for alle: 2500 kr for kost og losji + 2000 kr for undervisning/ledelse.

Kursleder Merete Sparre  www.tropos.no er utdannet psykomotorisk fysioterapeut, kommunikolog og lærer i taiji, qigong og meditasjon. Hun arbeider som kurs- og foredragsholder og driver en veiledningstjeneste spesielt for mennesker med ME og kronisk utmattelse. Merete er forfatter til boken Balansenøkler – om å balansere kroppen og livet»

 

24 – 28.7.  Tid for Sjelen med Mindfulness og Qigong med Susanne Falch

Retreaten er for alle, uansett livssyn som ønsker å lærer nyttige «helseverktøy» for balanse og avpenning i kropp, sinn og sjel.

På denne retreaten drar vi nytte av den vitale kraften som finnes i oss og rundt oss på denne årstiden. Utenom livgivende øvelser og nærværs- meditasjoner vil vi utforske hjertets iboende potensial for glede og oppbyggende og givende relasjoner. Vi vil også se inn i hva som evt. står i veien for dette, og hva vi kan gjøre med det.

Kursleder: Susanne Falch  www.livsenergi.info er utdannet sykepleier med videreutdanning i kognitiv terapi, mindfulness, meditasjon og qigong. Arbeider som fagkonsulent med individuell veiledning og kurs på Pårørendesenteret i Stavanger.

OBS! Susanne leier Prestegården for denne retreaten. Både påmelding og betaling går via henne. Se mer informasjon på hennes hjemmeside

 

14 – 17.8  Tema-retreat :Forsoning – en vei til dypere og sannere liv.

Evangeliet er fortellingen om Guds lidenskapelige kjærlighet til verden. Og i sentrum av Guds frigjørende handlinger står Forsoningen: En åpen, utstrakt hånd fra Gud. Et kall til hvile i Guds barmhjertighet og nåde. Og et livslangt kall og en utfordring til alle våre vanlige dager: Hva betyr forsoning når livet rammes av svik og synd? Kan brutte relasjoner helbredes og istykkerlevd liv gjenopprettes? Hvordan kan jeg forsone meg med at livet ble som det ble? Hvor finnes sporene av de veier som Gud vil jeg skal gå?

I retreatens stillhet og ro kan slike spørsmål få leve. I lyset fra Guds ord kan ting som ligger skjult tre tydeligere fram. I bønnens samtale med Gud kan nye veier åpne seg. Dette er retreatens løfte og mulighet.

Leder:Leif Gunnar Engedal har vært leder for Institutt for Sjelesorg på Modum Bad og i mange år og professor i teologi ved Menighetsfakultetet i Oslo. Han har særlig arbeidet med sjelesorg, religionspsykologi og kristen spiritualitet, og er mye brukt som foredragsholder og retreatleder.

 

25 – 30. 8 Sentrerende bønn– Heltaus retreat

Gud er kilden bak alt som er til. Gud er sentrum i all væren. Hvordan, se det er et stort mysterium, større enn tanken kan fange. Sentrerende bønn henvender seg til Gud som er sentrum også i oss. Bibelen sier (Rom. 8.26) at vi egentlig ikke vet hva vi skal be om, men at Ånden, som vet alt både fra vår og Guds side, ber kontinuerlig i oss uten ord. Å tillate en slik bønn mens vi selv er stille, kalles også kontemplativ bønn. Da bare ervi hos Gud, og lar Gud selv be. Dette er en eldgammel bønneform i kirkens historie, selv Jesus trengte å gå avsides og bare værei bønn over tid for å kunne fullføre det han var kommet for. Også vi trenger dette hvilepunktet som kan modne og lege oss innenfra, og som kan hjelpe oss til å leve ut det livet vi har fått for å dele med andre.

Retreaten byr på daglig undervisning og individuelle samtaler, sentrerende bønn både i gruppe og hver for seg, mye tid til å være i stillhet og ute i naturen. Den krever ingen forkunnskaper annet enn en lengsel etter å stilne og søke i sjelens dypere lag.

Leder: Hilde Sanden-Bjønness er prest i Metodistkirken, seminarlektor for prestestudenter, og har lang erfaring som retreatleder og åndelig veileder, særlig i det kontemplative landskapet. Hun har gjennom mange år praktisert sentrerende bønn i eget liv.

 

6 – 8 .9. Fordypningskurs i Enneagrammet. ( Fulltegnet )

En nyere teori om utviklingen av vår Ennagramtype presenteres av Sandra Maitri. Hun sier at typen vi identifiserer oss med er en reaksjon på at vårt opprinnelige jeg, vårt «sjelebarn», møtte livets realiteter og av ulike grunner ikke fikk utfolde seg fritt.

Richard Rohr, medforfatter av «Sjelens ni ansikter» sier følgende: «Vår automatiserte identifisering med en type oppstår som en reaksjon på vårt opprinnelige «sjelerom». Dette rommet finner vi ved den typen vi kjenner som «trøstepunkt». Vi har forlatt vårt opprinnelige sjelerom, eller vårt eget indre selv, i bytte for et falsk selvbilde. Vi forsvarer og forrådes av det trange rommet som «typen vår» er, og dermed er vi fanget.»

Kurset tar for seg hvordan man kan gjenkjenne kvaliteter i seg selv som har blitt borte på veien, undertrykt eller blitt avvist av både en selv og andre. Ved å utforske integrasjonspunktet gjennom undervisning, øvelser og samtale, skal vi lete etter vekstmuligheter, spor av det opprinnelige, det som kan sette oss på sporet av en friere væremåte og mer fleksibilitet i følelsesrespons, i omgang med oss selv og andre.

Kurset forutsetter kunnskaper om Enneagrammet, det er ikke et nybegynnerkurs.Vi er i stillhet/taushet utenom fellessamlingene.

Kursledere:Hildegun Sarita Selleer psykolog og arbeider til daglig med behandling av traumerelaterte tilstander ved Sørlandet sykehus. Har i en årrekke jobbet som kursholder innen både traumer, migrasjon og krysskulturell kommunikasjon. Hun bruker Enneagrammet både i sitt arbeid som terapeut, og med stor glede i eget liv.

Ingunn Eidemer jordmor og gestaltterapeut. Hun jobber som kommunejordmor I Kristiansand og som terapeut i privat praksis. Enneagrammet bruker hun mest i eget liv,  og har de siste årene lært mye på Andreas Ehbert sine kurs på Lia Gård. Hun har også kurs selv.

13 – 15.9 ( evt. fram til 17.9) Kurs: Livsspor blir ord….

Når vi treffes – kanskje rundt et spisebord – kommer gjerne spontant en eller annen fortelling om noe som har hendt i går eller for svært lenge siden. Finns det noen historier som ligger langs din livsvei og venter på å fanges i ord,  finne en form og bli skrevet ned? Livshendelser fra barndom, ungdomstid eller det som akkurat nå pågår i ditt liv? Å føre levd liv til språk er en måte å bekrefte at dette er min historie.

Velkommen til et skriveverksted der vi med hjelp av forskjellige skapende uttrykk gir tid og oppmerksomhet til livsfortellinger. Kurset kan bli en impuls til å komme i gang og en miljø som inspirer til fortsatt skriveprosess. Kurset passer for alle uavhengig av livssyn. ( Det er mulighet til å forlenge oppholdet et par dager, for de som ønsker å fortsette å skrive og få respons og veiledning.)

Leder: Kirsten Grönlien Zetterqvisthar i flere år arbeidet med en omfattende kursvirksomhet i Sverige. Åpenhet for eksistensielle spørsmål, kreativitet, kropp, samtale og ettertanke kjennetegner hennes måte å arbeide på. Hun er doktor teol i religionsfilosofi.

27.9. – 6.10.  Ignasiansk retreat.    

Retreat er en tid hvor vi åpner oss, for at Gud kan møte oss slik vi er – og der vi er i livet, akkurat nå. Vi forsøker å skape en ramme der den enkelte kan få støtte og veiledning i sin lengsel etter Gud. Det blir mye tid til stillhet, bønn, meditasjon, musikk og gudstjeneste.

Retreaten som helhet er preget av Ignatiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær. Det er satt av tid til individuell veiledning for alle gjester hver hele dag. Ellers er retreaten taus.

Ledere: Valfrid Botnenarbeider med åndelig veiledning og retreater i ignasiansk tradisjon på landsbasis.

Inger Marie Aase er daglig leder ved Prestegården.

 

25 – 27.10  Tema-retreat: Den økologiske profet Hildegard af Bingen:

I begyndelsen var alle skabninger grønne og vitale. De blomstrede blandt blomster, skriver Hildegard.

Et af de fundamentale principper i den tyske nonne Hildegard af Bingens livsanskuelse er begrebet Viriditas, som kan oversættes med Guds grønne gro- og spirekraft. Viriditas er den livskraft, man kan se i haver og skove, men også spore i kroppen og i det åndelige liv.

Viriditas er noget, som man kan dyrke, mener Hildegard. Hun ser Kristi komme til verden som regnbyger af viriditas, der genopliver tørt og udpint, goldt land.

Ansigt til ansigt med klimaforandringerne kan der være inspiration og nyt håb i Hildegards visioner og profetier.
Hildegard var mystiker, forfatter, komponist og læge. Men hun var også økologisk profet, både i sin kosmologi, når hun opfatter universet som et æg i Guds livmoder og i sin insisteren på, at der er nedlagt en frisk og grøn livskraft i alle skabninger. Men vi må ligesom få øje på den og forundres. Mens ødelæggelsen af dette forunderlige, friske og fugtige liv gennem det, som Hildegard kalder synd, vil føre til fysisk og åndelig død. Også forskere indenfor integreret medicin, som opfatter krop og sjæl som en helhed, inspireres i dag af Hildegard, når man undersøger, hvad det er, der blokerer en patients adgang til den livgivende, grønne energi.

Leder: Benedicte Tønsberg er sogne- og stiftspræst for åndeligt søgende i Aalborg Stift.
Arbejder med pilgrimsvandringer, meditation, retræte og åndelig vejledning og er inspireret af Findhorn Foundation i Skotland.

 

8 – 10.11. Kurs i retreat-ramme: Å være her –  og nå!

Bønn som møte mellom menneske og Gud er alltid gave fra Guds nåde til oss, aldri vår fortjeneste. Gud selv kommer oss i møte av fri nåde. Vi kan bare møte ham fordi han vil møte oss, fordi han er nærværende og venter på at også vi er tilstede, rede til å møte ham.     Anselm Grøn

Vi tror på en Gud som er tilstede her hos oss, fra øyeblikk til øyeblikk. Vi vil øve oss i å ta dette på alvor,hvile i disse øyeblikkene,og åpne oss for den allestedsnærværende kjærlige Gud.

Ingebjørg E. Torjussen og Inger Marie Aase er ledere. Begge har lang erfaring med å lede grupper og retreater. Vi vil ha enkle øvelser og gir anledning til å dele tanker og erfaringer i gruppa. Hver enkelt er velkommen med sitt liv og ståsted i et respektfylt mangfold. Vi er i stillhet/taushet utenom fellessamlingene.

 

21 – 24.11. Temaretreat: «Öknens vishet och spiritualitet” 

  I retreaten knytter vi an til ørkenfedrenes spiritualitet og undervisning om bønnens vei til hjertets skatter. Retreaten foregår i taushet og kontemplasjon med mulighet for personlig samtale.

Retreatleder :Stig Gunnar Petroneer visepreses i «Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby», pastor og kunstner. »

 

6 – 8 .12.  Taus retreat .

En retreat hvor vi vekselvis er samlet til fellesskap i kapellet, ved måltider med musikk, og hvor den enkelte har mye tid alene. Liturgiene er inspirert av kelternes frodige språk.

Retreaten som helhet er preget av ignasiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær.  Det blir mulig å velge Jesusmeditasjoner og deltakelse en  samling hvor vi deler fra meditasjonstiden. Det gis også tilbud om individuell veiledning.

Retreat –ledere : Siri Søftestad og Inger Marie Aase . Begge er erfarne retreat- ledere og veiledere.

30.12 – 1.1.    Nyttårs – retreat 

For deg som ønsker å avslutte det gamle året i stillhet og ettertanke – og starte det nye året med fokus på lengsel og mening. Retreaten henter inspirasjon fra ulike kristne retreat -tradisjoner.

Leder:Inger Marie Aase  som er daglig leder på Prestegården.

 

 

 

 


PRESTEGÅRDEN, Vigmostad, 4520 Lindesnes Telefon: (047) 382 57 382 / (047) 994 49 279 E-post: inger.marie@prestegarden.no