Prestegården får utsmykning i gave.

Areopagos bevilger 100 000 kr til utsmykning av “det åpne rom”/kapell. Kunstneren Barbro Raen Thomassen har fått oppdraget. Gleden er stor! Tema for utsmykningen er “gjennomskinnelighet” – og hun vil bl.a bruke prismer som fanger opp lys – og sender det videre. Året 2010 bør bli året vi starter byggingen!

Legg igjen en kommentar

-->

Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no