Prestegården - livgivende pusterom


Bilde fra Prestegården

Visjon

Jeg ønsker at Prestegården retreat-sted skal være et livgivende pusterom for gjestene gjennom opplevelser av STILLHET – GODHET og SKJØNNHET. Godheten vises blant annet gjennom frihet, respekt og mangfold.

Selv opplever jeg at Gud er livets, kjærlighetens og skjønnhetens kilde, og at hans nærvær kan erfares gjennom å være helt tilstede, åpen og lydhør. Stillheten er da en god hjelp. Når jeg har en nær relasjon til Gud, er håpet at jeg gradvis vil likne mer og mer på kjærlighetens, livets og skjønnheten kilde.

De fleste kurs og retreater har klar kristen profil, og noen vil være livssynsuavhengige. Det kommer fram i programmet hva som er fokus ved det enkelte arrangement.

Under deler jeg noen personlige tanker og erfaringer. Jeg deler også andres tanker som har inspirert meg.

Inger Marie Aase

 

 

Mine tanker | Andres tanker


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no