Prestegården - livgivende pusterom


Bilde fra Prestegården

Visjon

Prestegården skal være et livgivende pusterom for gjestene gjennom opplevelser av STILLHET – SKJØNNHET og GODHET. Stedet står for frihet, respekt, mangfold og anerkjennelse.

Selv opplever jeg at Gud er livets, kjærlighetens og skjønnhetens kilde, og at Han kan erfares gjennom lydhørhet i stillheten.I hans nærvær kan vi gradvis transformeres til å likne mer og mer på Han. De fleste av arrangementene vil ha en klar kristen profil, og noen vil være livssynsuavhengige. Det kommer fram i programmet hva som er fokus ved det enkelte arrangement. Mer om stedets grunntanker under mine og andres tanker.

Mine tanker | Andres tanker


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no