Prestegården - livgivende pusterom


Bilde fra Prestegården

Hva er et retreat-sted?

Retreat betyr å trekke seg tilbake; å ikke være midt i “kampsonen”. Det som kjennetegner et retreat-sted er stillhet, ro, langsomhet og kravløshet. Dette kan noen og en hver kjenne seg trukket mot, uten at hverdagen nødvendigvis kjennes som en kamp.

Noen av arrangementene på Prestegården har en fast ramme og rytme som kan være en hjelp for mange. Andre har lite program og stor grad av frihet. Vi ønsker å ha variasjon i tilbudene, slik at ulike mennesker kan få den type påfyll de trenger, kanskje for å vende tilbake til sitt hverdagsliv med ny inspirasjon og større indre balanse.

De fleste kurs og retreater bærer preg av troen på livets og kjærlighetens kilde – Gud! Og noen passer for alle uavhengig av livssyn,

 

 


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no