Prestegården - livgivende pusterom


Bilde fra Prestegården

Hva er et retreat-sted?

Retreat betyr å trekke seg tilbake; å ikke være midt i “kampsonen”. Det som kjennetegner et retreat-sted er stillhet, ro, langsomhet og kravløshet. Dette kan noen og enhver kjenne seg trukket mot, uten at hverdagen nødvendigvis kjennes veldig krevende. Det kan være nyttig å spørre seg selv hva du har behov for å ta en pause fra – og enda mer hva du trekkes mot, eller lengter etter, når du velger bort din hverdag hjemme.

Vi ønsker å ha variasjon i tilbudene, slik at ulike mennesker kan få noe av det nettopp den enkelte trenger.

De fleste kurs og retreater bærer preg av troen på livets og kjærlighetens kilde – den treenige Gud. Et mysterium som er større enn vi kan fatte, men allikevel kan berøres av og ha en levende relasjon til. Du finner mer informasjon om retreat.

 


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no