Tanker om å bli helere


 

Min erfaring er at jeg hele tiden kan være under utvikling mot større helhet. Mange ganger skjer det på en noe uventet måte, som jeg først forstår i ettertid. For meg er det ofte en prosess som på en forenklet måte kan beskrives slik:

Jeg blir oppmerksom på noe inni meg eller utenfor meg. Dette forutsetter ofte en grad av stillhet eller varhet. Jeg er lydhør eller åpen for det som er virkelig for meg.

Ved å være tilstede og ekte, er jeg mer levende.

Ved å ta imot meg selv og mine omgivelser med godhet, kan jeg favne hele livet, og dette er vekst. Det er også vakkert.

Å være i vekst gir håp og mening. Veien videre går gjennom å lytte til mine dypeste lengsler. For meg har det mye handlet om å ta imot og gi godhet. Dette er for meg den store skjønnhet.

Veien mot større helhet er krevende fordi det hele tiden er krefter i meg og utenfor meg som drar i en annen retning.


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no