Prestegårdens profil


 

Dette er noe om det jeg ønsker skal prege stedet:

1. HELE MENNESKET.
Å forholde seg til og vise omsorg for hele mennesket, med dets tanker, følelser, kropp, åndelig sider, sosiale sider og enheten med naturen.

2. STILLHET OG LENGSEL.
Å bruke stillhet til hvile, kravløshet, tilstedeværelse og å lytte til dype behov og lengsler.

3. ÅPENHET FOR ERFARINGER.
Å ta erfaringer på alvor, og møte hver enkelt med respekt og åpenhet. Å være ydmyke og undrende overfor både egne og andres erfaringer.

4. Å SØKE MENING OG FRIHET.
Å la hvert enkelt menneske søke det som gir mening og livskvalitet.

5. SKJØNNHET ,ENKELHET OG BALANSE.
På Prestegården vektlegger vi vakre og enkle omgivelser, både inne og ute.
Jeg tror at det vakre i livet er unikt og har balanse. Slik er det også med skjønnheten i mennesker. Vi søker mot en harmonisk helhet.

6. KREATIVITET.
Å ha tro på menneskets skapende og kreative sider, og legge til rette for at mennesker kan utvikle disse sidene.

7. ULIKHET OG MANGFOLD.

Vi er forskjellige og skal være det! Hver enkelt har sin egenverdi og mangfoldet beriker fellesskapet.

8. KJÆRLIGHET OG GUDSFORHOLD.
Å møte mennesker med den ubetingede godhet jeg selv har fått oppleve i møte med den treenige og alle-steds-nærværende Gud ,og legge forholdene til rette for at de gjester som ønsker det kan utvikle og fordype sitt forhold til Gud.


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no