Prestegårdens profil


 

Dette er noe om det jeg ønsker skal prege stedet:

1. KJÆRLIGHET 
Å møte mennesker med den ubetingede godhet jeg selv har fått oppleve i møte med den treenige og alle-steds-nærværende Gud. Å legge forholdene til rette for at de gjester som ønsker det kan utvikle og fordype sin relasjon til Gud.

2. HELE MENNESKET.
Å forholde seg til og vise omsorg for hele mennesket, med dets tanker, følelser, kropp, åndelig sider, sosiale sider og enheten med naturen.

3. STILLHET OG LENGSEL.
Å bruke stillhet til hvile, kravløshet, tilstedeværelse og å lytte til dype behov og lengsler.

4. ÅPENHET FOR ERFARINGER.
Å møte hver enkelt med respekt og åpenhet. Å være ydmyk og undrende overfor både egne og andres erfaringer.

5. Å SØKE MENING OG FRIHET.
Å la hvert enkelt menneske søke det som gir mening og livskvalitet for han/henne.

6. SKJØNNHET OG ENKELHET
Å vektlegge vakre og enkle omgivelser, både inne og ute.
Enkelheten preger også måltider og morgenbønner og kveldsbønner.

7. KREATIVITET.    Å tro på menneskets skapende og kreative sider.

8. ULIKHET OG MANGFOLD.   Å verdsette et mangfoldig fellesskap.

 


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no