Om stillhet


 

Stillhet

Stillheten er kravløs

Den bare inviterer

Inviterer til å lytte

med alle sanser

Utover og innover

Kanskje oppdage noe

 

Kravene kommer

fra oss selv og omgivelsene

Ikke fra stillheten

 

Det kan vi oppdage

i stillhet

 

Stillheten avslører

Jeg blir bevisst mine tanker

Jeg blir bevisst mine tap

Jeg blir bevisst mine behov

Jeg ser mine feiltrinn

Når det er lite annet å gjøre

Enn å lytte

 

Jeg blir oppmerksom på

Mine omgivelser

Det vakre og det stygge

Det levende og døde

 

Mine medmennesker

Deres gaver

Deres sår

Deres lengsler

 

Jeg blir oppmerksom på

Lag for lag

Inni meg

 

Når jeg nærmer meg

Det innerste

Blir jeg fylt av

Ro og hvile

Tillit

Nærvær

 

Jeg stilner

 

Stillhetens fylde

Pusten beveger meg.
Pulsen slår liv.
Stille og levende.

Tanker kommer og går.
Følelser svinger og stilner.

Jeg ser og hører.
Sansene trer fram.
Jeg fornemmer.

Å bare være er ikke bare.
Stillhetens fylde har tatt bolig.
Jeg kjenner meg rik.

 

Jeg og du

I stillheten møtes vi.
Vi trenger ingen ord.

Jeg kjenner meg elsket.
Jeg kjenner meg verdifull.
Jeg vet at jeg er mer enn jeg ser.

Jeg kjenner DEG som jeg ikke kan se.
Du berører
Ditt språk sier mer enn ord.
Dine bevegelser trenger ikke synes.

Jeg og du.
Aldri alene.
Alltid elsket.

Takk – Gud.

 


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no