Kurs og samtale - for livskvalitet


Bilde fra Prestegården

Kurs

Vi tilbyr ulike kurs med forskjellig fokus. Ikke alle vil vektlegge stillhet eller retreat-ramme.
Fellesnevneren er at vi ønsker å forholde oss til og vise omsorg for hele mennesket.

Vi vil inspirere og utfordre mennesker til å finne balanse i livet, blant annet mellom aktivitet og hvile, mellom å være sammen og alene, mellom å ta imot og gi. Vi legger til rette for at mennesker kan få nye og livgivende erfaringer. Se program.


PRESTEGÅRDEN, Vigmostad, 4520 Lindesnes Telefon: (047) 382 57 382 / (047) 994 49 279 E-post: inger.marie@prestegarden.no