Kurs og samtale - for livskvalitet


Bilde fra Prestegården

Kurs og samtale

Våre ulike livserfaringer former oss. I møte med alt utenfor oss selv, møter vi våre egne reaksjoner på godt og vondt. På Prestegården ønsker vi å ta alle på alvor, og møte både oss selv og andre med åpenhet, ydmykhet og respekt. Vi ønsker å legge til rette for erfaringer der mennesker kan se nye muligheter. Ulike kurs legger spesielt vekt på dette, og mennesker kan også komme til samtaler med daglig leder.

Flere tanker om å møte seg selv og tanker om å bli helere.


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no