Prestegården - siste nytt

Prestegården på Facebook!

Fra og med 24.12.2009 har Prestegården retreat-sted sin egen side på Facebook: www.facebook.com/retreatsted

Her legges ut små glimt fra hverdagen, bilder og sitater osv. I løpet av to uker har vi nesten 200 “fan”.

HOVEDOPPSLAG I “GOD HELG”.

hovedhus

Lørdag 9 mai var det 7 sider om Prestegården i helgebilaget til Fædrelandsvennen. Journalist Valerie Kubens hadde deltatt på en taus retreat, og skreiv om sine opplevelser. I tillegg intervjuet hun en gjest i etterkant og snakket også med Inger Marie på Prestegården.

Hun tok mange flotte bilder, og på denne måten ble stedet bedre kjent i regionen.

Endringer på Prestegården

sistenytt

Forpaktergården er revet

27. februar 2009: Forpakterboligen er revet! Den ble bygd i 1928, og var ikke av god kvalitet. Dessverre hadde det en gang koselig lille huset mistet sitt preg ved skifting av vinduer og tilbygg. Forpakterboligen var vertskapets bolig fra sommeren 2005 til jul 2006. Etter dette ble den brukt til gjester fram til september 2008. Da overtok det nye gjestehuset, der alle gjestene får eget bad.

Vi ønsker med tiden å sette opp et nytt bygg på samme tomta, med et stort åpent rom. Huset er allerede tegnet av arkitekt Arne Åmland.


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no