Endringer på Prestegården

sistenytt

Forpaktergården er revet

27. februar 2009: Forpakterboligen er revet! Den ble bygd i 1928, og var ikke av god kvalitet. Dessverre hadde det en gang koselig lille huset mistet sitt preg ved skifting av vinduer og tilbygg. Forpakterboligen var vertskapets bolig fra sommeren 2005 til jul 2006. Etter dette ble den brukt til gjester fram til september 2008. Da overtok det nye gjestehuset, der alle gjestene får eget bad.

Vi ønsker med tiden å sette opp et nytt bygg på samme tomta, med et stort åpent rom. Huset er allerede tegnet av arkitekt Arne Åmland.

Legg igjen en kommentar

-->

Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no