Om godhet


 

Det er aldri for sent å bli god.
Nini Roll Anker

Så godt kan eit menneskje vera at det blir vakkert av det.
Olav Duun

Med respekt mener jeg en holdning der man er seg ytterst bevisst på et annet menneskes verdi og verdighet.
Wilfrid Stinissen

Det krever ikke religiøsitet eller tro for å erkjenne at kjærligheten eksisterer uavhengig av oss, som en av tilværelsens grunnleggende forutsetninger. Vi kan ikke styre den, beherske den, men vi kan åpne oss for den, kanskje bli ett med den.
Jon Andreas Hasle

Der barmhjertighet og godhet er, se der finnes Gud.
Taize

Som det stille vann har sitt oppkomme dypt i de skjulte kilder som intet
øye har sett, slik har et menneskes kjærlighet sitt oppkomme enda
dypere, i Guds kjærlighet. Dersom det ingen kilder var i bunnen, dersom
Gud ikke var kjærlighet, da var verken det lille vann, ei heller
menneskets kjærlighet.
Søren Kirkegaard

Jeg er fin, for du har skapt meg.
Jeg er dyrebar, for du elsker meg.
Vakker er jeg i dine øyne
en edelsten i din hånd.

Blås i om noen sier
jeg er verdiløs og dum.
I mitt hjerte hvisker du sannheten:
at jeg er mer verd enn gull.

Jeg er din øyensten, din hemmelige skatt.
Du er glad for at jeg er til.
Jeg vil takke deg så lenge jeg lever
og aldri glemme hvem jeg er.
Margareta Melin

Kan en kvinne glemme sitt spedbarn
og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte?
Og selv om en mor kan glemme,
så vil jeg aldri glemme deg.
Jesaja 49.15

Dommen hører Herren til. Mennesket har derfor heller ingen rett til å dømme seg selv.
Frans av Asissi

Det som kjennetegner den onde ånden er å klandre, å gi dysterhet, sette opp hinder og uroe sjelen gjennom falske resonnement – for å hindre henne i å vandre framover.
Det som kjennetegner den gode ånden er derimot å gi mot og kraft, trøst og tårer, lys og ro, å gjøre alt lett og ”ta bort” alle hinder for at man skal vokse i det gode.
Ignatius av Loyola

I troens landskap er Gud kjærlighetens kilde og opphav. Gud er kjærlighet. Og han elsker deg ubetinget. Du skal få leve i denne kjærligheten akkurat slik som du er, med hele deg og i hvert øyeblikk av ditt liv. Du kan gjøre Guds kjærlighet til fundamentet for ditt liv.
Jon Andreas Hasle

Kjærlighetens og livets ånd
sprer bare
herlige dufter:
Sannhet og respekt
stolthet og ydmykhet
rettferdighet og ømhet
barmhjertighet og håp.
Fred og alt godt.
Margareta Melin


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no