Om å møte seg selv


 

Hva er glede eller å være glad? Det er i sannhet å være seg selv nærværende.
Søren Kirkegaard

Den som ikke lever nu – lever aldri. Hva gør du?
Kumbel

Den virkelige oppdagelsesreisen består ikke av å søke seg nye landskap,
men å få nye øyne.
Marcel Proust

Lykkelig er den, hvis hode samarbeider med hjertet.
William Shakespeare

I oss alle finnes en konstruktiv skapende kraft
som streber etter helhet og lengter etter uttrykk.
Arne Næss

Don’t ask what the world needs
but ask what makes your heart sing.
Because what the world needs
is people whose hearts are singing.
Ukjent

Menneskene burde ikke tenke så mye på hva de skal gjøre,
de burde heller tenke etter hva de skal være.
Eckhart

Jeg er i den grad jeg er i stand til å ta imot.
Barbro Raen Thomassen

Livet er en gave. Det som holder oss i gang er simpelthen at vi mottar.
Katarina av Siena

Naturen har gitt oss to ører og to øyne, men bare en tunge slik at vi skal
høre og se mer enn vi snakker.
Sokrates

Lykken er ikke en stasjon man ankommer til,
men en måte å reise på.
Margarethe Lee Rambeck

Jo mer modne vi blir, desto lettere klarer vi å gi slipp på tilbøyeligheten til å prøve å fatte og forstå livets fylde, og heller la livet tre inn i oss.
Henry Nouwen

Langsomhet

Som et hurtigtog lever jeg.
Raske reiser, korte stopp.
Suser fram useende.
Utsiktløs.
Går av. Går på.
Rastløst.
Fredløst.

Som en snegl vil jeg leve.
En lang reise.
med mange rasteplasser.

Seende, hørende, opplevende.
Langsomt.
Tidløst.
Jon Andreas Hasle

I öknens tomhet och ensamhet kan vi inte fly från oss själva.
Anders Arborelius

Å vedstå seg sin redsel er mot. Å handle i redsel er stort mot.
Martin Lønnebo

Anstrengelsen består i å legge bort det som hindrer vår åpenhet.
Martin Lønnebo

Det langsomme livet gir plass til kreativitet. Det gir plass til å drømme, til tankens frie flukt.
Kreative mennesker forteller at det er ofte i pausene de gode ideene kommer.
Jon Andreas Hasle

Den ansamme

Han har ikkje stund å stogge
og ikkje tid til å sjå.
Menneske som han møter,
dei ansar han aldri på.
Mangt har han å rekkje over.
Det gjeld um å fara fort.
Mykje var det å gjera.
Det auka dess meir han fekk gjort.

Så lid det til endes med dagen
Han står der, studd over stav
og spør: Kva har livet gjeve
og kvar er det vorte av?

Slik jaga han gjennom livet
utan å ta det fatt.
Ei glede sprang etter på vegen
men nådde han aldri att.
Jan Magnus Bruheim

Lengsel er ikke resignert avmakt, men en veldig drivkraft når mennesket våger å gi rom og følge dens kompass.
Tore Laugerud

Dette er virkelig visdom:
Å finne ut noe for deg selv –
med smerte, med glede
med jubel, med arbeid,
og med alle de tikkende,
pustende øyeblikkene
i livet vårt – helt til det er ditt,
ditt på den måten at det er blitt
en del av det du
bygger livet ditt på.
Thomas Wolfe

Våg å vike fra mengden
følge sitt eget kompass.
Den som lytter til hjertets lov
står som fyrtårn i natten.
Margareta Melin

Noen leter etter Gud, og får ikke svar før de våger lete etter seg selv. Noen er opptatt av og finne seg selv, men kommer ingen veg før de også våger spørre etter Gud. Uten denne dobbelheten kan vår lengsel utviskes i fjern åndelighet, eller stagnere i isolert selvopptatthet.
Notto Thelle

Vær ikke redd for tvilen din, vær snarere redd for skråsikkerheten din.
Martin Lønnebo

I vår styrke klarer vi oss selv. I vår svakhet er det rom for andre.
Der er det også rom for Gud.
Jon Andreas Hasle

I sentrum av det kristne evangelium står et paradoks, nemlig at styrke blir åpenbart gjennom svakhet. Veien til total menneskelighet går gjennom en aksept av vår egen og alles svakhet.
Jean Vanier

Uten smerte ikke noe liv som lever, ingen vekst.
Ingen kjærlighet er uten sårbarhet og sår.
Ingen fylde uten savnet siden
sol som går bak sky.

La oss ikke frykte livets smerter:
de gjør vondt, men varer ikke.
La oss ta det bitre med det skjønne
epleblomst og vinterens nakne gren.

For mye av det gode
er ikke lenger godt.
Men alt som får sin rette plass
sin rette mengde – det er godt.
Margareta Melin

Det fins ingen nærhet uten sårbarhet. Men nettopp det gjør oss levende og ekte.
Anselm Grün

Det var når jeg oppdaget og forstod min svakhet – at jeg var på vei mot helhet.
Inger Marie Aase

Gleden visner, livet svinner
når man holder fast og tvinger.
Slippe grepet, la det gå
er å miste livet – og vinne det.
Margareta Melin

Gå ikke foran meg, jeg henger kanskje ikke med.
Gå ikke bak meg, jeg finner kanskje ikke veien.
La oss gå sammen.
Wilfrid Stinissen

Av og til viser den største forståelse seg i det å ikke forstå.
Baltasar Gracian

Ser vi i riktig retning, trenger vi ikke gjøre annet enn å fortsette å gå.
Gammelt utsagn fra Østen

Den som finner seg selv, sin innerste vilje, sin plass
utløser glede i himmelen og lys på jorden.
Margareta Melin

Jeg tror den viktigste åndelige øvelsen består i å øve oss i sannhet. Når vi kommer i kontakt med sannheten kommer vi i kontakt med Gud (og oss selv!). Jo sannere vi blir, jo nærmere kommer vi ham.
Wilfrid Stinissen

Guds ære er det fullt levende mennesket – og det fullt levende mennesket ser Gud.
Ireneus

Å finne seg selv, er å finne Gud.
Martin Lønnebo

Ditt innerste jeg er det punktet i deg selv der den store enheten finnes.
Martin Lønnebo

Vi nærmer oss det guddommelige der vi berøres av det sant menneskelige.
Ole Jørgen Sagedal

Den som følger sitt hjerte, er på vei mot Gud.
Ole Jørgen Sagedal

Dette er den store gjerning i vårt liv: å godta oss selv som en gave av Guds uendelige godhet.
Karl Rahner


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no