Om å møte seg selv


 

Hva er glede eller å være glad? Det er i sannhet å være seg selv nærværende.
Søren Kirkegaard

Den virkelige oppdagelsesreisen består ikke av å søke seg nye landskap,
men å få nye øyne.
Marcel Proust

Lykkelig er den, hvis hode samarbeider med hjertet.
William Shakespeare

I oss alle finnes en konstruktiv skapende kraft
som streber etter helhet og lengter etter uttrykk.
Arne Næss

Don’t ask what the world needs
but ask what makes your heart sing.
Because what the world needs
is people whose hearts are singing.
Ukjent

Menneskene burde ikke tenke så mye på hva de skal gjøre,
de burde heller tenke etter hva de skal være.
Eckhart

Livet er en gave. Det som holder oss i gang er simpelthen at vi mottar.
Katarina av Siena

Jo mer modne vi blir, desto lettere klarer vi å gi slipp på tilbøyeligheten til å prøve å fatte og forstå livets fylde, og heller la livet tre inn i oss.
Henry Nouwen

I öknens tomhet och ensamhet kan vi inte fly från oss själva.
Anders Arborelius

Å vedstå seg sin redsel er mot. Å handle i redsel er stort mot.
Martin Lønnebo

Anstrengelsen består i å legge bort det som hindrer vår åpenhet.
Martin Lønnebo

Lengsel er ikke resignert avmakt, men en veldig drivkraft når mennesket våger å gi rom og følge dens kompass.
Tore Laugerud

Dette er virkelig visdom:
Å finne ut noe for deg selv –
med smerte, med glede
med jubel, med arbeid,
og med alle de tikkende,
pustende øyeblikkene
i livet vårt – helt til det er ditt,
ditt på den måten at det er blitt
en del av det du
bygger livet ditt på.
Thomas Wolfe

Våg å vike fra mengden
følge sitt eget kompass.
Den som lytter til hjertets lov
står som fyrtårn i natten.
Margareta Melin

Noen leter etter Gud, og får ikke svar før de våger lete etter seg selv. Noen er opptatt av og finne seg selv, men kommer ingen veg før de også våger spørre etter Gud. Uten denne dobbelheten kan vår lengsel utviskes i fjern åndelighet, eller stagnere i isolert selvopptatthet.
Notto Thelle

I vår styrke klarer vi oss selv. I vår svakhet er det rom for andre.
Der er det også rom for Gud.
Jon Andreas Hasle

Det fins ingen nærhet uten sårbarhet. Men nettopp det gjør oss levende og ekte.
Anselm Grün

Det var når jeg oppdaget og forstod min svakhet – at jeg var på vei mot helhet.
Inger Marie Aase

Ser vi i riktig retning, trenger vi ikke gjøre annet enn å fortsette å gå.
Gammelt utsagn fra Østen

Den som finner seg selv, sin innerste vilje, sin plass
utløser glede i himmelen og lys på jorden.
Margareta Melin

Guds ære er det fullt levende mennesket – og det fullt levende mennesket ser Gud.
Ireneus

Den som følger sitt hjerte, er på vei mot Gud.
Ole Jørgen Sagedal

Dette er den store gjerning i vårt liv: å godta oss selv som en gave av Guds uendelige godhet.
Karl Rahner


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no