Prestegården - siste nytt

2012 – et år med mange gjester og et godt og variert program.

Det ser nå ut til at Prestegården er blitt  kjent og kjær for mange. Gjestene kommer stort sett fra sør-vestlandet og noen få utlendinger. Retreater og kurs har vært svært godt besøkt, og det kommer også flere og flere utenom programmet, som bare vil ha noen dager på egne premisser. Det er fantastisk å opplevele at dette er et livgivende pustrom for mange. Det er også utrolig å se hvordan vi får hjelp på ulike vis, slik at driften kan fortsette.


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no