Tanker om medvandring


 

Av Inger Marie Aase

1. KJENNE MEG SELV!
– Hva er jeg i stand til? Kjennskap til egen fysisk, psykisk og åndelig utvikling og
tilstand.

– Hva slags terreng har jeg vandret i? Bevissthet om min egen livserfaring og hva jeg
ikke har erfart. Ydmykhet. Kjenne mine begrensninger og styrke. Være bevisst mitt
menneskesyn og gudsbilde.

2. KUNNSKAP OM TERRENGET – TIL VEISØKER.
– Evne til å se forskjell på mitt eget ståsted og den andres. Empati.

– Evne til å skille mellom det som er åndelig – eksistensielt – ”nevrotisk” – praktisk

3. Å SE OG LYTTE……….
– Evne til å lytte, til mer enn ordene. Til stillheten, til tonefall, til pust osv.

– Evne til å se ; kropps -språk. Å ane det usagte.

– Evne til å kjenne etter på egne reaksjoner.

4. Å MØTE MED KJÆRLIGHET.
– Å kunne være helt og fullt tilstede.

– Å ville den andre vel og kunne formidle det på en måte som er tilpasset den andre.

– Å møte den andre med en tjenende holdning – hva kan være bra for deg…

– Å utfordre med kjærlighet.

5. Å STILLE GODE SPØRSMÅL.
– Som får veisøker til å bruke sansene, følelsene og tankene.

– Spørsmål som får veisøker til å oppdage hvor han/hun er.
( når du erkjenner hva som ER, vil vekst og forandring skje !)

– Spørsmål som får veisøker til å oppdage hvor han/hun vil.

– Spørsmål som får veisøker til å oppdage hvordan han/hun stopper opp og hvordan
hun/han kommer videre.

6.RESPEKT OG TÅLMODIGHET.
– Veisøker må selv velge sine mål og sitt tempo. Det å modnes tar tid!


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no