Program - hva skjer på Prestegården?
Alterblomster 1

Vi har en veiledende pris på våre arrangementer. Det er mulig å gi enten mer eller mindre om man ønsker det.    

 

25-28 januar . Kurs i retreat-ramme :  «Less is more» ( fulltegnet)

- en helse-retreat med qigong, meditasjon og oppmerksomt nærvær.

I vår tid og kultur råder en tro på at jo mer, jo fortere, jo hardere – jo bedre! Ubalanse og helseproblemer, spesielt det som ikke går over med et skippertak, kaller ofte på en mykere tilnærming. Østens tradisjoner når det gjelder fysisk, sjelelig og åndelig helse, vektlegger det langsomme, det indre, og det lille. Øyeblikket fremfor fortid og fremtid, veien fremfor målet, helheten fremfor delene. Qigong er kinesiske helseøvelser og kalles ofte for meditasjon i bevegelse eller akupunktur uten nåler. Sammen med sittende og liggende meditasjon, utgjør de enkle øvelsene hovedingrediensen i denne retreaten. Under samlingene er det rom for spørsmål og samtale, resten av tiden er vi i stillheten. Dagene rammes inn av morgenbønn fra kristen tradisjon og tilbakeblikk om kvelden. Det blir mulighet for individuell veiledning.

«Vi innser at kroppen har godt av gymnastikk og sjelen av meditasjon. Det faller oss ikke inn at kroppen kunne ha godt av meditasjon og sjelen av gymnastikk (…) Ja, det paradoksale kan skje, at kroppen gjør ånden åndeligere!»                                                   Wilfrid Stinissen

Retreaten passer for alle, uavhengig av tidligere erfaring med qigong eller meditasjon, uavhengig av livssyn og grad av helse. Den har også en fast pris for alle: 2700 kr for kost og losji + 2000 kr for undervisning/ledelse.

Kursleder Merete Sparre  www.tropos.no  er utdannet psykomotorisk fysioterapeut, kommunikolog og lærer i  taiji, qigong og meditasjon. Hun arbeider som kurs- og foredragsholder og driver en veiledningstjeneste spesielt for mennesker med ME og kronisk utmattelse. Merete er forfatter til boken Balansenøkler – om å balansere kroppen og livet»

 

6-8 februar.  Retreat: Å komme til seg selv

En retreat med utgangspunkt bl.a. i Jesu lignelse om «Sønnen som kom hjem».

I retreatens stillhet får vi hjelp til å nærme oss vår egen dypeste lengsel etter å leve sant.

Ved hjelp av musikk og meditasjoner og mulighet till personlige samtaler, kan vi få hjelp i den egne vandringen til å bli mer nærværende i eget liv.

Leder: Ulla Käll, retreatleder, musiker og diakon i Equmeniakyrkan.

 

12-15 februar . Retreat inför stora fastan.

«Ljuv är fastetiden»

«Ljuv är fastetiden» utbrister Johannes Chrysostomos på 300-talet

i en av sina kända predikningar. Det är nu tid att göra sej resklar.

Våren är på väg – fastans vårtid! Med stor förväntan ser vi fram emot

den tid, som kan ge människan den andliga balansen och hälsan åter.

Bördan blir lättare – vägen tydligare – och målet klarare!

I retreaten lyssnar vi till undervisningen från några av öknens

odödliga röster i den tidiga kyrkan. Vi övar oss i kärleksfull

uppmärksamhet och närvaro i den tystnad som kan skänka själen

vederkvickelse och tankarna ro.

    Retreatledare är Stig Gunnar Petrone från den ekumeniska

kommuniteten i Bjärka-Säby, Sverige

 

22-25 februar.  Vinter retreat: Inn i Stillheten med mindfulness og qigong.

Retreaten inneholder: Stillhet i bevegelse – fra indre uro til indre ro – nærværstrening – energiforståelse – å lytte til hjertet – hvordan vi best tar varer på oss selv om vinteren

Retreaten passer for alle, uavhengig av livssyn og som ønsker å lærer nyttige «helseverktøy» for balanse og avspenning i kropp, sinn og sjel.

Kursleder: Susanne Falch  www.livsenergi.info er utdannet sykepleier med videreutdanning i kognitiv terapi, mindfulness, meditasjon og qigong. Arbeider deltid som fagkonsulent med individuell veiledning og kurs på Pårørende Senteret i Stavanger.

OBS! Susanne leier Prestegården for denne retreaten. Både påmelding og betaling går via henne. Se mer informasjon på hennes hjemmeside. 

 

16-18 mars. Mindfulness: Om å finne veien tilbake til tilstedeværelse, tilfredshet og takknemlighet. 

Helgen vil bestå både av teori der vi lærer om mindfulness og konseptets opprinnelse og vitenskapelige effekter på kropp og sinn, og øvelser der vi gjennom stillhet, meditasjon og et bevisst forhold til kropp og sanser vil søke en styrket opplevelse av balanse i hverdagen.

Gjennom å vende oppmerksomheten innover, åpner vi opp for å bli kjent med oss selv på nye måter, på nye nivåer. Å trene på å imøtekomme oss selv, andre, og de ulike hendelsene som fyller vår livsopplevelse, på en åpen, ikke-dømmende, og aksepterende måte styrker vi vår evne til å forholde oss til livets utfordringer og vanskelige følelser på. Ved å våge å kjenne vår egen sårbarhet kan vi lære oss å utnytte de kraftfulle ressursene vi alle bærer, vi lærer å stå stødigere i oss selv og i våre liv.

Leder:Helene Knutsen, som for tiden er småbarnsmor og selvstendig næringsdrivende og jobber med å holde kurs og foredrag innenfor temaene mindfulness, meditasjon og veien mot å leve et mer autentisk liv. Fra før har Helene mange års erfaring med arbeid innenfor ideelle organisasjoner (Redd Barna, Kreftforeningen, Ungdom & Fritid, Kirkens Bymisjon), arbeid med barn og unge, mennesker med funksjonshemminger, mennesker med rusproblemer, og erfaring fra restaurant- og servicebransjen.

 

23-25 mars.  Taus retreat.

En retreat hvor vi vekselvis er samlet til fellesskap i kapellet, ved måltider med musikk, og hvor den enkelte har mye tid alene. Liturgiene er inspirert av kelternes frodige språk.

Retreaten som helhet er preget av ignasiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær. Det gis tilbud om individuell veiledning til alle.

Retreat –ledere : Siri Søftestad og Inger Marie Aase . Begge er erfarne retreat- ledere og veiledere.

 

16- 21 april.  Hjertets bønn.

Presten Andreas Ebert har utviklet en metode med utgangspunkt i kontemplativ retreat etter Jalics, en ungarsk prest.

Hjertebønnen eller Jesubønnen er sentrum i dagene. Denne gamle russiske bønnen som vandrende munker gjerne brukte, består av en setning som stille gjentas i en ramme der deltakere er til stede med hele seg, og der pusten spiller en viktig rolle.

Deltagerne inviteres på en indre vandring,der en kan åpne opp for ulike indre rom – og invitere Gud inn. Den jevne kontakten med lederen  er en støtte. Dagene har en grunnleggende stillhet bortsett fra det en selv ønsker å  dele i gruppa, i samtalene med Ebert ,og tilbudet om deltakelse i samlingene i kapellet og nattverd.

Leder: Andreas Ebert er   prest, sjelesørger og seminarleder for Spiritualitetssenteret «St. Martin am Glockenbach» i München. Han er bl.a kjent for sine bøker om Enneagrammet.

Ebert snakker noe norsk, men engelsk blir grunnspråket disse dagene.

 

27-29 april ( evt. fram til 1.5) Kurs: Livsspor blir ord….

Når vi treffes – kanskje rundt et spisebord – kommer gjerne spontant en eller annen fortelling om noe som har hendt i går eller for svært lenge siden. Finns det noen historier som ligger langs din livsvei og venter på å fanges i ord,  finne en form og bli skrevet ned? Livshendelser fra barndom, ungdomstid eller det som akkurat nå pågår i ditt liv? Å føre levd liv til språk er en måte å bekrefte at dette er min historie.

Velkommen til et skriveverksted der vi med hjelp av forskjellige skapende uttrykk gir tid og oppmerksomhet til livsfortellinger. Kurset kan bli en impuls til å komme i gang og en miljø som inspirer til fortsatt skriveprosess. Kurset passer for alle uavhengig av livssyn. ( Det er mulighet til å forlenge oppholdet et par dager, for de som ønsker å fortsette å skrive og få respons og veiledning.)

Leder: Kirsten Grönlien Zetterqvist har i flere år arbeidet med en omfattende kursvirksomhet i Sverige. Åpenhet for eksistensielle spørsmål, kreativitet, kropp, samtale og ettertanke kjennetegner hennes måte å arbeide på. Hun er doktor teol i religionsfilosofi.

 

9-13 mai. Kontemplativ retreat.

«Det kontemplativa livets vandring i ljus och mörker»

Vi följer några av den kristna mystikens sökare och följer deras

livsvandring och undervisning genom tider av ljus, nåd och glädje -

och perioder av övergivenhet,mörker och gudsfrånvaro.

Genom den tysta, ordlösa bönen lär de sej att bli uppmärksamma

på sitt inre och långsamt komma till insikt och självkännedom.

En av ökenfäderna sa:»Den som känner sig själv, känner Gud och alla

människor»

I de dagliga meditationerna sitter vi oss till inre stillhet och

balans och följer även Prestegårdens dagsrytm i bön och begrundan.

Dagarna tillbringas i tystnad förutom kvällens lågmälda samtal.

Tid för egna reflexioner och vandringar i vårens vackraste tid.

  Retreatledare är Stig Gunnar Petrone från den ekumeniska

kommuniteten i Bjärka-Säby, Sverige

 

27 mai: ÅPEN DAG  ( program kommer seinere)

 

7-10.juni. Temaretreat: «Sångens tid är inne»

Gud och du är kärlek och skönhet

Höga visan (Höysangen) ger ord åt relationen mellan Gud och människa. Att närma sig denna bibelbok öppnar för mystik och berördhet.

När kärleksblicken vilar på mig befrias krafter och sanningar som inget annat kunnat väcka: «Landet dekkes av blomster. Sangens tid er inne» (Höys 2,12).

Kärlekens förvandlande väsen ställs i kontrast till skam, utsatthet och förnedring. Höga visans kärlek är inte blind utan seende, med hungrig och törstig blick. Den älskade, «bruden», är ingen romantiker utan känner livets hårdhet – därför tror hon på sin nya identitet som älskad.

Vi låter denna livsbejakande kärlekssång bli temat för några dagar i stillhet. Det kommer att finnas utrymme för bildskapande och sångstunder för den som vill, liksom för en tyst vandring och enskilda samtal.

  Leder: Jonas Ahlner är en skånsk präst och pilgrim, nu präst i Stora Köpinge och på kvinnofängelset i Ystad.

 

14-17 juni. Kurs i retreat-ramme :  «Less is more»

- en helse-retreat med qigong, meditasjon og oppmerksomt nærvær.

I vår tid og kultur råder en tro på at jo mer, jo fortere, jo hardere – jo bedre! Ubalanse og helseproblemer, spesielt det som ikke går over med et skippertak, kaller ofte på en mykere tilnærming. Østens tradisjoner når det gjelder fysisk, sjelelig og åndelig helse, vektlegger det langsomme, det indre, og det lille. Øyeblikket fremfor fortid og fremtid, veien fremfor målet, helheten fremfor delene. Qigong er kinesiske helseøvelser og kalles ofte for meditasjon i bevegelse eller akupunktur uten nåler. Sammen med sittende og liggende meditasjon, utgjør de enkle øvelsene hovedingrediensen i denne retreaten. Under samlingene er det rom for spørsmål og samtale, resten av tiden er vi i stillheten. Dagene rammes inn av tidebønner fra kristen tradisjon. Det blir mulighet for individuell veiledning.

«Vi innser at kroppen har godt av gymnastikk og sjelen av meditasjon. Det faller oss ikke inn at kroppen kunne ha godt av meditasjon og sjelen av gymnastikk (…) Ja, det paradoksale kan skje, at kroppen gjør ånden åndeligere!»                                                   Wilfrid Stinissen

Retreaten passer for alle, uavhengig av tidligere erfaring med qigong eller meditasjon, uavhengig av livssyn og grad av helse. Den har også en fast pris for alle: 2500 kr for kost og losji + 2000 kr for undervisning/ledelse.

Kursleder Merete Sparre  www.tropos.no  er utdannet psykomotorisk fysioterapeut, kommunikolog og lærer i  taiji, qigong og meditasjon. Hun arbeider som kurs- og foredragsholder og driver en veiledningstjeneste spesielt for mennesker med ME og kronisk utmattelse. Merete er forfatter til boken Balansenøkler – om å balansere kroppen og livet»

 

25-29 juli. Sommer retreat: Tid for Sjelen med mindfulness og qigong.

Retreaten er for alle, uansett livssyn som ønsker å lærer nyttige «helseverktøy» for balanse og avpenning i kropp, sinn og sjel.

På denne retreaten drar vi nytte av den vitale kraften som finnes i oss og rundt oss på denne årstiden. Utenom livgivende øvelser og nærværs- meditasjoner vil vi utforske hjertets iboende potensial for glede og oppbyggende og givende relasjoner. Vi vil også se inn i hva som evt. står i veien for dette, og hva vi kan gjøre med det.

Kursleder: Susanne Falch  www.livsenergi.info er utdannet sykepleier med videreutdanning i kognitiv terapi, mindfulness, meditasjon og qigong. Arbeider deltid som fagkonsulent med individuell veiledning og kurs på Pårørende Senteret i Stavanger.

OBS! Susanne leier Prestegården for denne retreaten. Både påmelding og betaling går via henne. Se mer informasjon på hennes hjemmeside

 

12 – 16 august.  Ignatiansk veiledet retreat for krop, sjæl og ånd.

Det er retreatens  formål å hjelpe deg til at bli mere hel – til å bli den, du længes efter at være, og som du dypest sett allerede er inderst inde. Den, som det var Guds mening med deg fra starten.

Hver hele dag tilbydes du en personlig samtale, og hver morgen begynder vi med morgenbøn for krop, sjæl og ånd, for at Gud kan møde hele dig. (QuiGong-inspireret)

Der kræves ingen forkundskaber for at deltage. Og retreaten er for alle uanset tro – eller mangel på samme.

Leder: Inge Merete Gross, præst, forfatter og mangeårig retræteleder og åndelig vejleder, uddannet i ignatiansk og karmelitisk spiritualitet.

Bøger: Træd nye spor – med Gud som coach (2013), Glimt af Gud (2016).

Les mer:  www.imgross.dk

Inger Marie Aase, daglig leder ved Prestegården.

 

17 – 19 august.  Sjelemalerier i retreatramme 

I en atmosfære af stilhed og bøn vil vi gå på opdagelse i skabelsens og farvernes univers. Du kommer til at arbejde med både hjerte og hænder, pensel og spartel.

Der forventes ingen forkundskaber. Faktisk er det en fordel ikke at kunne male, så kan Gud nemlig bedre komme til.

Om fredagen vil Inge Merete fortælle om farverne og deres Gudsbetydning, og hvordan du laver en ‘fond’, som er baggrunden og fundamentet for et smukt maleri.

Lørdag vender vi tilbage til fonden, finder figurer, tegn og symboler, ridser dem op med kridt eller kul og trækker dem frem med farver og spatel.

Søndag kan du tage hjem med 3 unikke sjælemalerier, som kan fortælle noget om dig – og Gud.

Det er Inge Meretes vision, at du skal bryde grænser.

Vove dig ud i ukendt land, og opleve dig selv og Gud på en ny måde.

 

Leder: Inge Merete Gross, Præst og kunstner. Ejer af Bryggens Galleri og Atelier.

WWW.BryggensAtelier.dk

 

23-26 august. Retreat: Meditasjon i kristen tradisjon

En retreat hvor vi fordyper oss i kirkens meditasjonstradisjoner fra Det gamle testamentet til vår egen tid. Retreaten er et samarbeid mellom Areopagos og Prestegården.

Retreaten vil legge vekt på meditasjonsformer som bringer oss bakenfor ord og tanke. Det vil være daglig praksis i sentrerende (kontemplativ) bønn og vi vil gå labyrinten. Det blir gitt muligheter til å reflektere over de erfaringer en gjør underveis med meditasjonen.

Meditasjonspraksisen ledsages av undervisning, der vi blant annet tar opp spørsmålene om den kristne meditasjonens røtter og utvikling, praksis og teologi, og dens forhold til meditasjon i østlig tradisjon. Retreaten rammes inn av tidebønnsrytmen i kapellet.

Retreaten er for alle søkende mennesker og krever ikke bestemte forkunnskaper eller livsynsposisjoner.

Tore Laugerud arbeider som prest i Areopagos. Han er særlig opptatt av åndelige bevegelser i det sekulære samfunnet og kirkens møte med disse. Skrev blant annet «Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid» til Kirkemøtet 1999.

 

7-9.september. Kurs i retreat-ramme: Å være her – og nå.

Bønn som møte mellom menneske og Gud er alltid gave fra Guds nåde til oss, aldri vår fortjeneste. Gud selv kommer oss i møte av fri nåde. Vi kan bare møte ham fordi han vil møte oss, fordi han er nærværende og venter på at også vi er tilstede, rede til å møte ham.     Anselm Grün

Vi tror på en Gud som er tilstede her hos oss, fra øyeblikk til øyeblikk. Vi vil øve oss i å ta dette på alvor ,hvile i disse øyeblikkene,og åpne oss for den allestedsnærværene kjærlige Gud.

Ingebjørg E. Torjussen og Inger Marie Aase er ledere. Begge har lang erfaring med å lede grupper og retreater. Vi vil ha enkle øvelser og gir anledning til å dele tanker og erfaringer i gruppa. Hver enkelt er velkommen med sitt liv og ståsted i et respektfylt mangfold.

 

21-23 september . Tema-retreat: Veien fra ”enten – eller” til ”både – og”.

Om det forløsende ved å godta paradoksene i våre liv og i vår gudsrelasjon.

Motsigelser kan i første omgang oppleves ugreit. Når vi kjenner på dette i eget liv, kan det oppstå spenninger både fysisk og mentalt.

Vår kultur har en tydelig tradisjon for å rydde opp i motsigelser, få oss til å lande på «enten det ene – eller så det andre».

En vanskelig oppgave i en samtid som er sterkt fragmentert, og hvor polarisering blir tydeligere i mange sammenhenger!

Kanskje vi dermed opplever oss selv som splittet  – og i en stadig søken etter helhet i eget liv?

Nøkkelen kan ligge i å akseptere motsigelsene.

Motsigelser som noe dyptliggende i meg som menneske.

Skiftninger som en naturlig del av livets rytmer.

Paradokser som uttrykker sannheter om Gud.

Å leve i et «Både  -  og».

Leder:  Reidar Stang,har bakgrunn som tidligere terapeut og retreatarbeider.Han har også jobbet mange år i grunnskolen.

 

28.9. – 7.10.  Ignasiansk retreat.   

Retreat er en tid hvor vi åpner oss, for at Gud kan møte oss slik vi er – og der vi er i livet, akkurat nå. Vi forsøker å skape en ramme der den enkelte kan få støtte og veiledning i sin lengsel etter Gud. Det blir mye tid til stillhet, bønn, meditasjon, musikk og gudstjeneste.

Retreaten som helhet er preget av Ignatiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær. Det er satt av tid til individuell veiledning for alle gjester hver hele dag. Ellers er retreaten taus.

Ledere: Valfrid Botnen arbeider med åndelig veiledning og retreater i ignasiansk tradisjon på landsbasis.

Inger Marie Aase er daglig leder ved Prestegården.

 

19-21 oktober.   Kurs : Veier til tilstedeværelse og mer modenhet – kroppen viser vei!

Vi inviterer til ei helg der vi tar kroppens signaler på alvor. Gjennom fokus på kroppen kan vi oppdage mer om oss selv og våre muligheter. Det er når vi oppdager og erkjenner det som faktisk ER – at endring kan skje.

Tanker kan ofte bli kaotiske og forvirrende – imens kroppens signaler kan gi klarere svar.

Gjennom helt enkle øvelser vil vi gi deltagerne mulighet til å sanse mer – kjenne mer etter og forstå hva kroppen forteller. Kroppen lyver ikke. Kroppen har sin egen intelligens. Lær å stole mer på hva din kropp forteller deg at du trenger!

Kursledere: Eli Vera Dyreng og Inger Marie Aase.

Eli Vera er gestalt- psykoterapeut, latterinstruktør og dramalærer. Hun har også videreutdanning innenfor kroppsorientert gestaltterapi.

Inger Marie er gestalt- psykoterapeut.

 

 2-4 november. Retreat med Feldenkrais.

Vi ønsker velkommen til en retreat som passer for alle uavhengig av livssyn. Du inviteres til rolige dager for hvilende tilstedeværelse i vakre omgivelser. Du skal slippe å forsøke å forandre deg, og heller ta imot deg selv med aksept, mildhet og oppmuntring i en atmosfære av respekt, tillit og varhet.

Feldenkraismetoden er en enkel og behagelig bevegelsesform som gjør deg myk
og smidig fysisk og mentalt. Metoden er utviklet av Moshe Feldenkrais
Her kan du lese mer om metoden: http://feldenkrais-method.org                                 

Ledere: Feldenkraispedagog Randi Peersen og gestalt- terapeut Inger Marie Aase.

 

16-18. november. Temaretreat: Liv i overflod.

Jesu løfte til sine disipler den gang som i dag er liv i overflod, det vil si et liv som flyter over til andre. Men mange opplever kristenlivet som tungt, tomt og trøtt Å være sammen med Guds folk, å gå på gudstjenester eller møter, er nærmest et pliktløp? Det er liten trang til å lese Guds ord, Bibelen ligger og samler støv. Bønnen er nærmest bare en oppramsing av ord.

Nå er ikke kristenlivet bare herlighet og glede. Det innebærer også kamp og motgang. Det kan komme trengsel og tørketider. Vi deler samme problemer og samme smerter som folk flest. Men vi har fått en mulighet til å seire over synd, takke Gud midt i trengsler, ja, synge lovsanger uansett de ytre omstendigheter.

Denne retreaten vil lede oss til de kildene der vi kan få oppleve fornyelse, ny kraft og ny glede.
I tillegg til de faste bønnesamlingene vil det bli en kort undervisningsbolk hver morgen, meditasjon over oppgitte tekster, mulighet for å dele erfaringer med Herren om kveldene og anledning til veiledning og forbønn.

Liv Kaland Fjellstad har utdannelse innenfor couching og ledelse. Hun har holdt mange kurs både for bedrifter og for kirkelig ansatte. Hun underviser nå på Høyskolen for ledelse og teologi og er personalleder i Filadelfiamenigheten i Kristianand.

Oddvar Søvik er teolog, pensjonert pastor, forkynner, forfatter og foredragsholder. Han var med på å starte Oasebevegelsen i Norge og har skrevet flere bøker om åndelig fornyelse.

 

7 -9.12.  Taus retreat .

En retreat hvor vi vekselvis er samlet til fellesskap i kapellet, ved måltider med musikk, og hvor den enkelte har mye tid alene. Liturgiene er inspirert av kelternes frodige språk.

Retreaten som helhet er preget av ignasiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær.  Det blir mulig å velge Jesusmeditasjoner og deltakelse i samlinger hvor vi deler fra meditasjonstiden. Det gis også tilbud om individuell veiledning.

Retreat –ledere : Siri Søftestad og Inger Marie Aase . Begge er erfarne retreat- ledere og veiledere.

  

30.12 – 1.1.    Nyttårs – retreat

For deg som ønsker å avslutte det gamle året i stillhet og ettertanke – og starte det nye året med fokus på lengsel og mening. Retreaten henter inspirasjon fra ulike kristne retreat -tradisjoner.

Leder:Inger Marie Aase  som er daglig leder på Prestegården.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRESTEGÅRDEN, Vigmostad, 4520 Lindesnes Telefon: (047) 382 57 382 / (047) 994 49 279 E-post: inger.marie@prestegarden.no