Program - hva skjer på Prestegården?
Alterblomster 1

Vi har en veiledende pris på våre arrangementer. Det er mulig å gi enten mer eller mindre om man ønsker det.    

 

25-29 juli. Sommer retreat: Tid for Sjelen med mindfulness og qigong.

Retreaten er for alle, uansett livssyn som ønsker å lærer nyttige «helseverktøy» for balanse og avpenning i kropp, sinn og sjel.

På denne retreaten drar vi nytte av den vitale kraften som finnes i oss og rundt oss på denne årstiden. Utenom livgivende øvelser og nærværs- meditasjoner vil vi utforske hjertets iboende potensial for glede og oppbyggende og givende relasjoner. Vi vil også se inn i hva som evt. står i veien for dette, og hva vi kan gjøre med det.

Kursleder: Susanne Falch  www.livsenergi.info er utdannet sykepleier med videreutdanning i kognitiv terapi, mindfulness, meditasjon og qigong. Arbeider deltid som fagkonsulent med individuell veiledning og kurs på Pårørende Senteret i Stavanger.

OBS! Susanne leier Prestegården for denne retreaten. Både påmelding og betaling går via henne. Se mer informasjon på hennes hjemmeside

 

12 – 16 august.  Ignatiansk veiledet retreat for krop, sjæl og ånd.

Det er retreatens  formål å hjelpe deg til at bli mere hel – til å bli den, du længes efter at være, og som du dypest sett allerede er inderst inde. Den, som det var Guds mening med deg fra starten.

Hver hele dag tilbydes du en personlig samtale, og hver morgen begynder vi med morgenbøn for krop, sjæl og ånd, for at Gud kan møde hele dig. (QuiGong-inspireret)

Der kræves ingen forkundskaber for at deltage. Og retreaten er for alle uanset tro – eller mangel på samme.

Leder: Inge Merete Gross, præst, forfatter og mangeårig retræteleder og åndelig vejleder, uddannet i ignatiansk og karmelitisk spiritualitet.

Bøger: Træd nye spor – med Gud som coach (2013), Glimt af Gud (2016).

Les mer:  www.imgross.dk

Inger Marie Aase, daglig leder ved Prestegården.

 

17 – 19 august.  Sjelemalerier i retreatramme 

I en atmosfære af stilhed og bøn vil vi gå på opdagelse i skabelsens og farvernes univers. Du kommer til at arbejde med både hjerte og hænder, pensel og spartel.

Der forventes ingen forkundskaber. Faktisk er det en fordel ikke at kunne male, så kan Gud nemlig bedre komme til.

Om fredagen vil Inge Merete fortælle om farverne og deres Gudsbetydning, og hvordan du laver en ‘fond’, som er baggrunden og fundamentet for et smukt maleri.

Lørdag vender vi tilbage til fonden, finder figurer, tegn og symboler, ridser dem op med kridt eller kul og trækker dem frem med farver og spatel.

Søndag kan du tage hjem med 3 unikke sjælemalerier, som kan fortælle noget om dig – og Gud.

Det er Inge Meretes vision, at du skal bryde grænser.

Vove dig ud i ukendt land, og opleve dig selv og Gud på en ny måde.

 

Leder: Inge Merete Gross, Præst og kunstner. Ejer af Bryggens Galleri og Atelier.

WWW.BryggensAtelier.dk

 

23-26 august. Retreat: Meditasjon i kristen tradisjon

En retreat hvor vi fordyper oss i kirkens meditasjonstradisjoner fra Det gamle testamentet til vår egen tid. Retreaten er et samarbeid mellom Areopagos og Prestegården.

Retreaten vil legge vekt på meditasjonsformer som bringer oss bakenfor ord og tanke. Det vil være daglig praksis i sentrerende (kontemplativ) bønn og vi vil gå labyrinten. Det blir gitt muligheter til å reflektere over de erfaringer en gjør underveis med meditasjonen.

Meditasjonspraksisen ledsages av undervisning, der vi blant annet tar opp spørsmålene om den kristne meditasjonens røtter og utvikling, praksis og teologi, og dens forhold til meditasjon i østlig tradisjon. Retreaten rammes inn av tidebønnsrytmen i kapellet.

Retreaten er for alle søkende mennesker og krever ikke bestemte forkunnskaper eller livsynsposisjoner.

Tore Laugerud arbeider som prest i Areopagos. Han er særlig opptatt av åndelige bevegelser i det sekulære samfunnet og kirkens møte med disse. Skrev blant annet «Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid» til Kirkemøtet 1999.

 

7-9.september. Kurs i retreat-ramme: Å være her – og nå.

Bønn som møte mellom menneske og Gud er alltid gave fra Guds nåde til oss, aldri vår fortjeneste. Gud selv kommer oss i møte av fri nåde. Vi kan bare møte ham fordi han vil møte oss, fordi han er nærværende og venter på at også vi er tilstede, rede til å møte ham.     Anselm Grün

Vi tror på en Gud som er tilstede her hos oss, fra øyeblikk til øyeblikk. Vi vil øve oss i å ta dette på alvor ,hvile i disse øyeblikkene,og åpne oss for den allestedsnærværene kjærlige Gud.

Ingebjørg E. Torjussen og Inger Marie Aase er ledere. Begge har lang erfaring med å lede grupper og retreater. Vi vil ha enkle øvelser og gir anledning til å dele tanker og erfaringer i gruppa. Hver enkelt er velkommen med sitt liv og ståsted i et respektfylt mangfold.

 

21-23 september . Tema-retreat: Veien fra ”enten – eller” til ”både – og”.

Om det forløsende ved å godta paradoksene i våre liv og i vår gudsrelasjon.

Motsigelser kan i første omgang oppleves ugreit. Når vi kjenner på dette i eget liv, kan det oppstå spenninger både fysisk og mentalt.

Vår kultur har en tydelig tradisjon for å rydde opp i motsigelser, få oss til å lande på «enten det ene – eller så det andre».

En vanskelig oppgave i en samtid som er sterkt fragmentert, og hvor polarisering blir tydeligere i mange sammenhenger!

Kanskje vi dermed opplever oss selv som splittet  – og i en stadig søken etter helhet i eget liv?

Nøkkelen kan ligge i å akseptere motsigelsene.

Motsigelser som noe dyptliggende i meg som menneske.

Skiftninger som en naturlig del av livets rytmer.

Paradokser som uttrykker sannheter om Gud.

Å leve i et «Både  -  og».

Leder:  Reidar Stang,har bakgrunn som tidligere terapeut og retreatarbeider.Han har også jobbet mange år i grunnskolen.

 

28.9. – 7.10.  Ignasiansk retreat.   

Retreat er en tid hvor vi åpner oss, for at Gud kan møte oss slik vi er – og der vi er i livet, akkurat nå. Vi forsøker å skape en ramme der den enkelte kan få støtte og veiledning i sin lengsel etter Gud. Det blir mye tid til stillhet, bønn, meditasjon, musikk og gudstjeneste.

Retreaten som helhet er preget av Ignatiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær. Det er satt av tid til individuell veiledning for alle gjester hver hele dag. Ellers er retreaten taus.

Ledere: Valfrid Botnen arbeider med åndelig veiledning og retreater i ignasiansk tradisjon på landsbasis.

Inger Marie Aase er daglig leder ved Prestegården.

 

19-21 oktober.   Kurs : Veier til tilstedeværelse og mer modenhet – kroppen viser vei!

Vi inviterer til ei helg der vi tar kroppens signaler på alvor. Gjennom fokus på kroppen kan vi oppdage mer om oss selv og våre muligheter. Det er når vi oppdager og erkjenner det som faktisk ER – at endring kan skje.

Tanker kan ofte bli kaotiske og forvirrende – imens kroppens signaler kan gi klarere svar.

Gjennom helt enkle øvelser vil vi gi deltagerne mulighet til å sanse mer – kjenne mer etter og forstå hva kroppen forteller. Kroppen lyver ikke. Kroppen har sin egen intelligens. Lær å stole mer på hva din kropp forteller deg at du trenger!

Kursledere: Eli Vera Dyreng og Inger Marie Aase.

Eli Vera er gestalt- psykoterapeut, latterinstruktør og dramalærer. Hun har også videreutdanning innenfor kroppsorientert gestaltterapi.

Inger Marie er gestalt- psykoterapeut.

 

 2-4 november. Retreat med Feldenkrais.

Vi ønsker velkommen til en retreat som passer for alle uavhengig av livssyn. Du inviteres til rolige dager for hvilende tilstedeværelse i vakre omgivelser. Du skal slippe å forsøke å forandre deg, og heller ta imot deg selv med aksept, mildhet og oppmuntring i en atmosfære av respekt, tillit og varhet.

Feldenkraismetoden er en enkel og behagelig bevegelsesform som gjør deg myk
og smidig fysisk og mentalt. Metoden er utviklet av Moshe Feldenkrais
Her kan du lese mer om metoden: http://feldenkrais-method.org                                 

Ledere: Feldenkraispedagog Randi Peersen og gestalt- terapeut Inger Marie Aase.

 

16-18. november. Temaretreat: Liv i overflod.

Jesu løfte til sine disipler den gang som i dag er liv i overflod, det vil si et liv som flyter over til andre. Men mange opplever kristenlivet som tungt, tomt og trøtt Å være sammen med Guds folk, å gå på gudstjenester eller møter, er nærmest et pliktløp? Det er liten trang til å lese Guds ord, Bibelen ligger og samler støv. Bønnen er nærmest bare en oppramsing av ord.

Nå er ikke kristenlivet bare herlighet og glede. Det innebærer også kamp og motgang. Det kan komme trengsel og tørketider. Vi deler samme problemer og samme smerter som folk flest. Men vi har fått en mulighet til å seire over synd, takke Gud midt i trengsler, ja, synge lovsanger uansett de ytre omstendigheter.

Denne retreaten vil lede oss til de kildene der vi kan få oppleve fornyelse, ny kraft og ny glede.
I tillegg til de faste bønnesamlingene vil det bli en kort undervisningsbolk hver morgen, meditasjon over oppgitte tekster, mulighet for å dele erfaringer med Herren om kveldene og anledning til veiledning og forbønn.

Liv Kaland Fjellstad har utdannelse innenfor couching og ledelse. Hun har holdt mange kurs både for bedrifter og for kirkelig ansatte. Hun underviser nå på Høyskolen for ledelse og teologi og er personalleder i Filadelfiamenigheten i Kristianand.

Oddvar Søvik er teolog, pensjonert pastor, forkynner, forfatter og foredragsholder. Han var med på å starte Oasebevegelsen i Norge og har skrevet flere bøker om åndelig fornyelse.

 

7 -9.12.  Taus retreat .

En retreat hvor vi vekselvis er samlet til fellesskap i kapellet, ved måltider med musikk, og hvor den enkelte har mye tid alene. Liturgiene er inspirert av kelternes frodige språk.

Retreaten som helhet er preget av ignasiansk tradisjon, der grunntanken er at Gud lar seg erfare i alt av alle. I en atmosfære av stillhet og bønn kan retreatgjestene bli var sine dypeste lengsler og behov, og gjøre personlige erfaringer med Gud i Hans nærvær.  Det blir mulig å velge Jesusmeditasjoner og deltakelse i samlinger hvor vi deler fra meditasjonstiden. Det gis også tilbud om individuell veiledning.

Retreat –ledere : Siri Søftestad og Inger Marie Aase . Begge er erfarne retreat- ledere og veiledere.

  

30.12 – 1.1.    Nyttårs – retreat

For deg som ønsker å avslutte det gamle året i stillhet og ettertanke – og starte det nye året med fokus på lengsel og mening. Retreaten henter inspirasjon fra ulike kristne retreat -tradisjoner.

Leder:Inger Marie Aase  som er daglig leder på Prestegården.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRESTEGÅRDEN, Vigmostad, 4520 Lindesnes Telefon: (047) 382 57 382 / (047) 994 49 279 E-post: inger.marie@prestegarden.no