Mine tanker


 

Jeg har det slik at jeg av og til noterer ned tanker om mine livserfaringer.
Jeg velger å dele noen av disse tankene. For noen kan det skape en gjenkjennelse, for andre kan det først og fremst handle om å bli litt kjent med meg eller å få tilført noe nytt.

Aller først deler jeg noen av grunntankene til stedet, deretter små tekster og tanker fra mitt liv.


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no