Om stillhet


 

I stillheten får du distans till det som annars kanske helt uppslukar dig. Du kan lättare se alt i dess rätta perspektiv.
Wilfrid Stinissen

Jo tystere man er, jo mer kan man høre.
Baba Ram Dass

Stillheten befinner seg ikke i hodet. Der flagrer tankene ustyrlig rundt på lette sommerfuglvinger. Kroppen kan hjelpe oss. Naturen kan hjelpe oss. Naturens stillhet og vide utsyn kan roe det mest flagrende sinn. For vi er selv natur.
Jon Andreas Hasle

Den største avsløring er stillhet.
Lao-Tze

Min største rikdom er den dype stillheten,der arbeider jeg og vokser – og vinner det verden ikke kan ta fra meg med ild eller sverd.                                                                                                                                                                                                     Goethe

Att lyssna är att vara redo för det gudomliga.
Tommy Hellsten

Det finns ingenting som så mycket liknar Gud som tystnaden.
Mester Eckhart

Kom til din ro, min sjel
kom hjem til deg selv
til din hellige midte
ditt innerste rom.
Midt i ditt kaos finnes ro
en kilde av lys
en blivende fred.
Margareta Melin

I Guds stillhet får jeg være
rolig, ordløs uten krav.
Klare rom og åpne dager,
Her en strand ved nådens hav.
Jonas Jonson

Stillheten frukt er bønn, bønnens frukt er tro, troens frukt er kjærlighet, kjærlighetens frukt er tjeneste, tjenestens frukt er fred.
Moder Theresa


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no