Om stillhet


 

I stillheten spirer liv. I stillheten er du aldri alene.
Ferdinand Finne

Jo tystere man er, jo mer kan man høre.
Baba Ram Dass

Å kunne lytte til stillheten er å kunne høre uendeligheten.
Anne Wilson Schaef

I stilla veks det fargerike og sjeldne blomar som du ikkje finn andre stader.
Helga Åkre Nøkland

Stillheten befinner seg ikke i hodet. Der flagrer tankene ustyrlig rundt på lette sommerfuglvinger. Kroppen kan hjelpe oss. Naturen kan hjelpe oss. Naturens stillhet og vide utsyn kan roe det mest flagrende sinn. For vi er selv natur.
Jon Andreas Hasle

Den største avsløring er stillhet.
Lao-Tze

I stilla og tillit skal dykkar styrke vera.
Jesaja 30.15.

Musikk er stillheten mellom tonene.
Noah ben Shea

For øyeblikket, skjønt ladet av betydning, lar ikke noe bud gå forut for
å melde dets ankomst. Til det kommer det for fort. Ei heller ikke kommer
øyeblikket, hvor betydningsfullt det enn er i seg selv, med larm eller
med anskrik, nei, det kommer sakte, med lettere skritt enn noen
skapning, med det plutseliges lette skritt, listende kommer det. Derfor
må man være ganske taus hvis man skal fornemme at nå er det der – og i
neste øyeblikk er det forbi …
Søren Kirkegaard

I stillheten får du distans till det som annars kanske helt uppslukar dig. Du kan lättare se alt i dess rätta perspektiv.
Wilfrid Stinissen

Min største rikdom er den dype stillheten,der arbeider jeg og vokser – og vinner det verden ikke kan ta fra meg med ild eller sverd.                                                                                                                                                                                                     Goethe

Att lyssna är att vara redo för det gudomliga.
Tommy Hellsten

Det finns ingenting som så mycket liknar Gud som tystnaden.
Mester Eckhart

Kom til din ro, min sjel
kom hjem til deg selv
til din hellige midte
ditt innerste rom.
Midt i ditt kaos finnes ro
en kilde av lys
en blivende fred.
Margareta Melin

I Guds stillhet får jeg være
rolig, ordløs uten krav.
Klare rom og åpne dager,
Her en strand ved nådens hav.
Jonas Jonson

Vær stille for håpets skyld vær stille
Han som tier bak dørene vet hva du trenger
Vær stille for stillhet er din føde
Og du skal ikke sulte.
Arnold Eidslott

Ånden er nærvær, og vi kan bare være nærværende i våre kropper.
Ylve Eggehorn

Stillheten frukt er bønn, bønnens frukt er tro, troens frukt er kjærlighet, kjærlighetens frukt er tjeneste, tjenestens frukt er fred.
Moder Theresa


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no