Om møtet med Gud


 

                                                                                                                                                                                       I følge Augustin er Gud alltid hos mennesket, men mennesket er ofte ikke hjemme hos seg selv. Dermed mangler forutsetningen for et møte.
Tore Laugerud

Gud kan ikke gripes av forstanden. Om han kunne, var han ikke Gud.
Evagrios av Pontus

Noen søker deg, hvis du bare ikke flykter.
Martin Lønnebo

Vil du erkjenne Gud, så lær først å kjenne deg selv.
Evagrios Ponticus

Börjar vi söka efter Gud, då finner vi hans spår där vi minst skulle ana det.
Anders Arborelius

Vi tror på en Gud som har satt fotspor på jorda. En Gud som beveger seg inn i verden,
for å gjenopprette, fornye og frigjøre oss mennesker og hele sitt skaperverk.
profildokumentet for Korsvei 2009

Din første oppgave som bevisst kristen er å la deg bæres.
Martin Lønnebo

Vi kan ikke planlegge, organisere eller manipulere Gud, men vi kan heller ikke motta ham uten at vi prøver.
Henry Nouwen

Den kristne mystikken handler om å erfare Gud i en kjærlighetsrelasjon.
Tore Laugerud

I stillheten kan vi møte den elskende Gud, og få oppleve å være i hans kjærlighet.
I stillheten kan vi få se oss som den vi er, med Guds kjærlige øyne.
Etter hvert vil vårt liv kunne finne ankerfeste i dette stille, kjærlighetens rom inni oss.
Da skal jeg slippe den stadige jakten på ytre anerkjennelse, slippe hele tiden å forsøke å være en annen enn den jeg er. Det er som den jeg er, at jeg gir mitt beste bidrag til det mangfoldige fellesskapet.
Jon Andreas Hasle

I den kontemplative tradisjon går veien fra praksis til innsikt, ikke motsatt.
Tore Laugerud

En enkel definisjon av kristen spiritualitet er at den handler om den kristnes varhet for og respons på den treenige Guds nærvær og handling i dets liv.
Tore Laugerud

Når man lever i bevisst kontakt med Gud, blir man litt etter litt følelsesmessig overbevist om at man er båret. Det er dette som er tillit. Når tilliten fordypes, begynner mennesket litt etter litt å våge å stole mer på Gud enn sin egen aktivitet. På denne måten får det en styrke som baserer seg mer på hvile enn på anstrengelser.
Tommy Hellsten

Gud bor der hvor han blir sluppet inn, men han kan bare slippe inn der man virkelig bor.
Martin Buber

Den kontemplative spiritualitet er mottagende. Den handler ikke så mye om å søke Gud, eller om å ”se Gud”, men understreker betydningen av å la seg oppsøke, la seg bli sett, av Gud.
Tore Laugerud

Gud längtar efter att du skal ge honnom en chans att vara sig själv,att vara kärlek,utgivande kärlek. men kärleken kan aldrig tvinga sig på, den kan bara meddela sig om du är stilla,öppen och mottagelig. Du är skapad för att älska, och du kan bara älska om du er redo att ta emot Guds kärlek.                                                                                                                       Wilfrid Stinissen

 Lengselen er et dyp som Gud graver ut i mennesket for å hjelpe det å finne hjem.
Tore Laugerud

Tro er ikke sjelens viten om Gud, men sjelens forening med Gud.
Johannes av korset

Veien til den stadig dypere forening med Gud er alltid stillheten.
Peter Halldorf

Den dypeste bønnen skjer når sjelen stille skuer den klare solen, Gud. Når vi lever i fornemmelsen mer enn i tanken og handlingen.
Martin Lønnebo

Den Hellige Ånd er ikke bare en tungt begripelig trosartikkel, men sjelens kjære gjest, livspust og hjertevarme.
Martin Lønnebo

När Jesus säger till apostlarna: ”Følj med mig bort till en öde trakt, så att vi kan vara ensamma och ni kan vila er lite” (Mark. 6:31), är det på nogot sätt en ny kallelse de får. Inte en kallelse till arbete i Herrens vingård, utan till en vilo – och återhämtningstid, en semester med honnom. De skall efterfölja Jesus inte endast i aktiviteterna utan också i vilan.
Dessa ord riktar Jesus även till dig. Du behöver andingspauser, tider av stillhet och ro då du er ensam med honnom.
Wilfrid Stinissen

Det finns en grundinsikt som bara kan mogna fram i stillheten inför Gud.
Wilfrid Stinissen

Jesus kom til oss for å bli som oss, og forlot oss for å la oss bli som ham. Ved å gi oss sin Ånd, sin pust, ble han nærmere oss enn vi er til oss selv.
Henry Nouwen

Gud er ikke bare større enn våre sinn, men han er også større enn våre hjerter. Vi må prøve å unngå fristelsen til å tilpasse Gud til våre små begreper, og på samme måten må vi også unngå å tilpasse ham til våre små følelser.
Henry Nouwen

 

Flere sitat av Anders Arborelius:

För den som har bevarat barnets fina hörsel och rena blick är Gud aldrig långt borta.

Guds relation till var och en är unik. Varje enskild persons kallelse kan sammenfattas med orden: Du är kallad att bli helig just som den du är. Heligheten berör oss där vi är som mest oss själva.

Vi behöver inte gå ut ur oss själva för att möta Gud. Han er redan där.

Som kristna är vi kallade att ta imot Guds fulla gåva. Därför måste ochså våra händer vara tomme.

Mystikk är ett personlig möte med Gud och hans mysterium. Vi kan möte honom ”light on” eller ”light off” , i ljus eller mörker.

Utan en levande tro på att Jesus Kristus har uppstått i sin mänskliga kropp och förherligats hos Faderen faller kristendommen platt till marken.

Redan här och nu kan varje nytt ögonblick bli en pilgrimsresa mot evigheten.

Flere sitat av Anselm Grün:

Våre sår kan ikke bare bli til berøringspunkter for Guds kjærlighet, men også til livskilde for andre.

Jeg glemmer meg selv fordi Gud har grepet meg fullstendig, fordi bare han er viktig for meg. Det paradoksale er at ved å glemme meg selv blir jeg helt nærværende, helt ekte, helt meg selv.

Vi må føre tankene tilbake til vårt hjerte, for vi møter ikke Gud andre steder enn der.

Gud krever aldri for mye av oss. Det er vi selv som gjør det.

Gud taler ikke alltid til oss med det samme. Vi må snarere lytte lenge inn i stillheten, til vi blir vare for det Gud vil si oss.

Om det er Gud som taler til meg i tankene kan jeg se av tankenes og følelsenes virkning. Når Gud taler til meg, fyller han meg alltid med en dyp fred og stille glede.

Tausheten har betydning for to ting: engang å lære å lytte, og så – når det er blitt helt stille i oss – å bli ett med Gud.

Bønnen trenger ikke være from, den skal bare være ærlig.

For å kunne møte Gud, må jeg først møte meg selv. Jeg må i første omgang være hos meg selv.

Når jeg selv ikke er hjemme hos meg,kan Gud heller ikke treffe meg når Han vil komme til meg.

Bønn som møte mellom menneske og Gud er alltid gave fra Guds nåde til oss, aldri vår fortjeneste. Gud selv kommer oss i møte av fri nåde. Vi kan bare møte ham fordi han vil møte oss, fordi han er nærværende og venter på at også vi er tilstede, rede til å møte ham.

 


Prestegårdsveien 8, 4520 Lindesnes | Tlf:( 047) 99449279 | E-post: inger.marie@prestegarden.no